NPS-voorzitter Rusland: ‘NPS is absoluut niet tevreden met de huidige situatie in het land’

In een intern schrijven aan partijgenoten zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland vrijdag 6 augustus, dat de partij absoluut niet tevreden is met de huidige situatie in het land. Hij reageert hiermee op een artikel op een nieuwswebsite waarin in de kop wordt gesteld dat hij ‘zeer tevreden’ is over het functioneren van de NPS binnen de regering. Volgens Rusland hebben enkele leden hem verkeerd begrepen.

‘Ik bedoel absoluut niet dat wij tevreden zijn met de situatie, zoals we die nu meemaken in Suriname. Ook had de NPS graag een betere positie willen innemen in de huidige coalitie om zodoende veel meer invloed te kunnen uitoefenen op het huidig beleid. Echter, is de politieke realiteit zodanig dat de NPS niet in die ideale positie verkeert om op alle beleidsgebieden sturing te kunnen geven of invloed te kunnen aanwenden om het algemeen belang te dienen’, aldus de partijvoorzitter in zijn schrijven.

Hij stelt, dat de partij heeft beloofd om toe te werken naar een verbeterde sociaal-economische situatie ‘in ons geliefd Suriname’. 

Volgens Rusland is het de cultuur binnen de NPS ‘om Surinamers met de juiste kennis in te zetten in functies, om zodoende de daadwerkelijke ideale doelen voor elke Surinamer te bereiken’.

‘Daarom wens ik te benadrukken dat ik tevreden ben met het functioneren van de NPS’ers, zowel in De Nationale Assemblee als in de regering, onder de gegeven, zeer moeilijke, omstandigheden. Ik heb nimmer aangehaald tevreden te zijn met de de huidige sociaal-maatschappelijke en economische situatie in Suriname. Zoals wij voor de verkiezingen van 25 mei 2020 op podia keer op keer hebben aangegeven dat wij een uitdagende, maar niet uitzichtloze, situatie zullen overnemen, is jammer genoeg uitgekomen.’

‘Volk beschermen tegen verdere afgang’

Ook stelt de partijleider te begrijpen, dat ‘onder de huidige financiële malaise, minder prettige maatregelen’ moeten worden getroffen ‘om opnieuw die gezonde financieel-economische situatie van voor 2010 terug te krijgen in Suriname’. ‘Daartegenover roep ik de regering ook steeds weer op rekening te houden wanneer maatregelen worden getroffen en het reeds verarmd volk te beschermen tegen verdere afgang.’

‘Tegenstanders zullen onze berichten altijd zodanig willen vertalen, dat het in hun voordeel uitpakt, maar wij zullen ons niet laten afleiden en blijven werken aan de opbouw van Suriname op een verantwoorde manier, rekening houdend dat we niet altijd invloed hebben op het beleid.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: