Ministerie van Binnenlandse Zaken bestaat 70 jaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) bestaat zaterdag 7 augustus 70 jaar. Het voormmalig Departement van Binnenlandse Zaken werd per Landsbesluit van 3 augustus 1951 houdende Indeling van Departementen van Algemeen Bestuur, ingesteld.

Dit department heeft vele mannelijke alsook vrouwelijke ministers, onderministers en directeuren gekend die belast waren met de leiding. 

BiZa vervult conform haar wettelijke taakstelling, de rol van “facilitator” van het Openbaar Bestuur en wordt beschouwd als het moeder ministerie van de overheid dat verantwoordelijk is voor verschillende beleidsgebieden zoals de Burgeradministratie en Bevolkingsboekhouding (CBB), Archiefwezen (NAS), Volksraadpleging en Verkiezingen (ASV), Genderbeleid (BGA), Religieuze Aangelegenheden, Overheidspersoneelsbeleid, Administratiefrechtelijk verkeer en het Functioneren van het Overheidsapparaat, Management Regelgeving, Kustwacht Suriname en Pensioenen.

Het 70-jarig bestaan van het ministerie wordt gemarkeerd door een belangrijke transitiefase van een traditionele overheid naar een meer slagvaardige, efficiëntere en effectieve overheid die zowel kwantitatief als kwalitatief kan beantwoorden aan de hedendaagse eisen en ten dienste kan zijn van de Surinaamse samenleving. ‘We moeten koersen richting een Digitale Excellente Overheid. Hierbij staat het verder automatiseren van de verschillende diensten en het bouwen aan een actueel Personeelsdata Informatiesysteem, alsook een kwalitatieve betere dienstverlening, centraal’, aldus BiZa in een zaterdag uitgegeven persbericht.

Het ministerie is door de jaren heen gegroeid en vandaag de dag uit de directoraten Binnenlandse Zaken met als directeur Nasier Eskak, Algemene Zaken met als directrice Thalicia Atmodimedjo en Human Resource Management met Jacintha Thomas als directrice.

De drie directoraten moeten samen ervoor zorgdragen dat het ministerie haar beleidsdoelen kan realiseren en daarmee zorgen voor een betere overheid. De grote uitdaging is om in het kader van Public Sector Reform te komen tot “rightsizing” van het overheidsapparaat met als keurmerk “the right man/woman on the right place”. Een van de programma’s in dit kader is het Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Overheidsdienst, welke in samenspraak met alle ambtenaren zal worden uitgevoerd via een landelijk onderzoek waarbij om hun meningen zal worden gevraagd hieromtrent.

‘In termen van een brede dienstverlening kunnen we gerust stellen dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), met als jonge directeur mevrouw Anastasia Pokie, het overheidsportaal is naar de samenleving. Daarom is er sinds het aantreden van de nieuwe leiding op het ministerie de nadruk gelegd op het verbeteren van de dienstverlening van CBB met het oog op een verhoogde klanttevredenheid die niet alleen vanuit de leiding van het ministerie wordt bepaald, maar ook mede door de burgers die hun diensten bij het CBB afnemen’, aldus het ministerie.

Transformatie van het CBB heeft dus grote prioriteit. In dit kader werd dit jaar een grootschalig enquete onderzoek verricht naar de kritische behoeften en verbeterpunten voor een klantgerichte CBB-dienstverlening. Daarnaast zal ook het aanbieden van e-diensten aan bedrijven en instellingen dit jaar een feit zijn. 

De hervorming van de publieke sector (Public Sector Reform – PSR), waarbij een grootschalig onderzoek is uitgevoerd onder de ambtenaren, is een andere beleidsintentie waaraan de nodige aandacht is besteed. Er is ook gedacht aan de jubilarissen, om hen tegemoet te komen met een
éénmalige lump sum van SRD 5.000 in plaats van het gebruikelijke speldje.

70 jaar BiZa zal niet feestelijk worden herdacht. Geen feest, maar meer een blik werpen op de toekomst: hervormingen, verhoogde prestaties, dienstbaarheid naar de gemeenschap en een effectievere overheidsadministratie, waar nodig en mogelijk met dependances in de districten, zegt minister Bronto Somohardjo.

Een werkgroep die belast wordt met een gepaste herdenking van 70 jaar BiZa zal door de minister worden ingesteld om in het jubileumjaar – dat loopt tot 7 augustus 2022 – diverse activiteiten te organiseren. Het jaar zal worden afgesloten met een BiZa Drive True Cook-out waarbij de “Bizanen” hun kookkunsten zullen tonen. 

Wij feliciteren de samenleving en in het bijzonder alle Bizanen met 70 jaar BiZa en roep een ieder op om samen een stevig fundament te leggen voor nogeens 70 jaar BiZa.

error: Kopiëren mag niet!