LVV-minister Sewdien installeert Steering Committee Zesde Agrarische Telling

Het nieuwe “Steering Committee voor de Zesde Agrarische Telling” is vrijdag 6 augustus door minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, ingesteld in zijn ministerie.

Deze commissie, die is ingesteld voor de duur van twee jaar staat, onder voorzitterschap van de directrice van Landbouw van het ministerie van LVV, Yvette Rokadji. Verder hebben zitting een vertegenwoordiger van het Algemeen Bureau voor Statistiek, ABS, vertegenwoordigers van de ministeries van LVV, Financiën en Planning, Regionale Ontwikkeling & Sport, ROS, en een vertegenwoordiger van het Project Executing Unit Team van IICA (Inter-American Institute of Agricultural Sciences). 

Voor de agrarische statistische informatie wordt meestal gebruik gemaakt van een census als referentie. De Food and Agriculture Organization of the United Nations (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties), FAO, adviseert om eens in de tien jaren een telling te houden. De laatste telling dateert echter van 2008.

De hedendaagse informatiestroom vereist een andere aanpak, waarbij op elk moment beschikking is over relevante informatie om beleid te kunnen maken of waar nodig voor bijstelling van het beleid. Daarbij is het gebruik van ICT een groot hulpmiddel. Voor het opzetten van een Agrarisch Informatie Systeem dient een referentiebasis aanwezig te zijn, waarbij alle basisinformatie in kaart is gebracht. Dit moet worden gerealiseerd door de uitvoering van de Zesde Agrarische Telling, dat een integraal deel uitmaakt van het Agrarisch Informatie Systeem.

Hierbij moeten op continue basis data worden verzameld, gecommuniceerd, verwerkt en worden geanalyseerd voor het bijstellen van het systeem. De uitvoering van de telling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de afdeling Agrarische Data Management van het ministerie van LVV, in samenwerking met het ABS. Ten einde toezicht te houden op de uitvoering en de noodzakelijke beslissingen, is de Steering Committee ingesteld. 

Minister Sewdien benadrukte het belang van beschikken over de juiste statistieken om fatsoenlijk agrarisch beleid uit te voeren. Alles moet cijfermatig goed in beeld gebracht worden met de nodige achtergrondinformatie. Planning gaat namelijk niet zonder data.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: