Probleem van hangjongeren in de buurt Ramgoelamweg

Ramgoelamweg is een sociaal zwakke buurt in het ressort Latour. In het noorden grenst het aan de Toekomstweg, zuiden aan Latour 1, westen aan de Indira Gandhiweg en in het oosten aan de Martin Luther King Highway. De buurt heeft een hoofdweg, de Ramgoelamweg met een aantal zijstraten aan weerszijden. Hangjongeren zijn jongeren die langdurig op een bepaalde plaats in het openbaar rondhangen. In de buurt Ramgoelamweg zijn veel van deze jongeren die nagenoeg op elke hoek van de zijwegen rondhangen.

Zorgen voor overlast

Buurtbewoners, vooral meisjes en jonge vrouwen, ervaren enorme last. Ze voelen zich onveilig als ze langs lopen, vooral als er luidruchtig opmerkingen worden gemaakt over hun lichaam of naar hen wordt gefloten. Overige buurtbewoners ergeren zich aan het lawaai en rommel die ze maken. Deze hangjongeren gedragen zich soms nogal intimiderend, niet alleen vanwege hun houding maar ook door hun aantal. Er wordt stoer gedaan, verworvenheden worden aan elkaar getoond, of gewoon chillen. Ook andere jongeren, die niet zo zijn worden afgeschrikt, voelen zich ongemakkelijk en zelfs bedreigd. 

Oorzaken 

Dagblad Suriname sprak met de heer Wilgo Koster van Stibula (Stichting Buurtwerk Latour)   over dit probleem. Hij geeft aan dat er een wetenschappelijk onderzoek moet komen naar het fenomeen hangjongeren in Suriname. Definiëren wat hangjongeren is en beleid erop losgooien. Voor elke buurt zou een buurtplan moeten komen. Het probleem van hangjongeren is het gevolg van de slechte economische- en sociale situatie in de buurt. Geen recreatiemogelijkheden voor de jongeren en de woonsituatie speelt ook een rol. Mensen leven bij wijze van spreken in shiftverband. Het op straat hangen is als een soort uitlaatklep vanwege de thuissituatie, die beperkt is. Maar meer nog, deze jongeren zitten meestal met sociaal maatschappelijke issues. Maatschappelijke werkers zou door de overheid beschikbaar moeten worden gesteld om de buurt in te gaan en te praten met deze jongeren. 

Controle 

De controle moet worden opgevoerd door de politie. Ook in het kader van Covid-19 maatregelen waaronder een samenscholingsverbod is. Meer surveillance door de politie in de buurt zou dit probleem eveneens kunnen verhelpen. Stibula gaat samen met de ressort commandant van politie Latour kijken hoe dit probleem aan te pakken en eventueel maatregelen te treffen en eraan werken dat het negatief gedrag van deze hangjongeren omgezet wordt in positief gedrag. 

VP 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: