‘Ingebruikname parkeerruimte en looppad M.A. Tausschool’

OW werkt aan verkeersveiligheid

De parkeerruimte en het looppad voor de M.A. Tausschool aan de Commissaris Weytinghweg dragen bij aan de verkeersveiligheid voor de leerlingen en buurtbewoners. Het is een van de drie pilotprojecten van het ministerie van Openbare Werken (OW) om structureel kwesties met betrekking tot het beleidsaandachtspunt verkeersveiligheid aan te pakken. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheid op plekken als scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen.

Tijdens de begrotingsbehandeling is aangegeven, dat het ministerie van OW twee beleidsaandachtspunten heeft met name ontwatering en verkeersveiligheid. Uit de begroting zullen voor verkeersveiligheid drie pilotprojecten worden uitgevoerd. De M.A. Tausschool is een van de drie.

“Omdat de Commissaris Weyhtinghweg enorm druk en smal is, en dit een gevaar vormt voor de leerlingen van de school, is gekozen om de verkeerssituatie alhier aan te pakken”, geeft minister Riad Nurmohamed aan. De minister doet weer een oproep voor public private partnership (ppp), zodat gezamenlijk een bijdrage geleverd kan worden aan de verkeersveiligheid in het land.

Betty Bhoendie, schoolleidster van de M.A. Tausschool, sprak namens het personeel en de leerlingen een woord van dank uit aan de bewindsman voor de snelle reactie. Ouders kunnen nu hun kinderen veilig afzetten op de ruime parkeerruimte en kinderen kunnen veilig lopen van en naar school.

Districtscommissaris Suraksha Sital- Hirasingh van Wanica Noordwest was ook aanwezig bij deze gelegenheid. Zij is blij met dit initiatief. ‘In mijn bestuursressort wil ik dat alle kinderen veilig zijn met dien verstande dat hun ouders het gevoel hebben dat hun kinderen veilig zijn op school.’

Het lint werd doorgeknipt door minister Riad Nurmohamed in gezelschap van DC Suraksha Sital- Hirasingh en de schoolleider Bhoendie. Merkwaardig is dat vandaag de uitvaart is van de persoon naar wie de school is genoemd, Mohamed Amanullah Taus, die jarenlang het schoolhoofd was op de M.A. Tausschool.

error: Kopiëren mag niet!