ECD controleert prijzen producten in winkels Para

Winkeliers in het district Para hebben donderdag 5 augustus bezoek gehad van de Economische Controle Dienst (ECD). Deze diensttak van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is onder meer belast met de controle van consumentenprijzen. Tijdens de controles wordt ook nagegaan of men over een geldige vergunning beschikt en of men aan de voorwaarden voldoet.

ECD-inspecteur 3de klasse Erwin Djokarso benadrukt tegenover de Communicatie Dienst Suriname, dat er ook sprake is van prijsopdrijving bij vele supermarkten. “Prijsopdrijving is het fenomeen van het te duur verkopen van producten. Wij van het ministerie van EZ werken met een decreet E24, waarin staat vermeld hoeveel winst een winkelier mag maken.”

Bij prijsopdrijving is de Economische Controle Dienst bevoegd om een proces-verbaal op te maken voor het innen van boete. Het proces-verbaal wordt gestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) die de hoogte van de boete bepaald. Djokarso geeft verder aan, dat er een effectieve samenwerking is bij de inspecties met het ministerie van Justitie en Politie en de bestuursambtenaren van de verschillende districtscommissariaten.

Tijdens de controles zijn ook andere onregelmatigheden geconstateerd, zoals vervallen keuringen op weegschalen en geen prijsaanduiding op goederen. De vergunninghouders zijn erop gewezen dat de prijsaanduiding meteen aangebracht moest worden. Bij de prijscontroles is het accent hoofdzakelijk gelegd op basisgoederen. Verder bleken aankoopbonnen niet in orde of onvolledig te zijn.

Winkeliers die op de bon zijn geplaatst zullen bij het parket hun boete moeten voldoen. De ECD doet een beroep op winkeliers om zaken in orde te hebben en zich te houden aan de vastgestelde winstmarge. Verder dienen alle producten die ten verkoop worden aangeboden voorzien te zijn van een duidelijk zichtbare prijs.

De samenleving kan klachten of onregelmatigheden doorspelen via de app van de afdeling Consumentenzaken (Coza-app). Elke klacht wordt onderzocht en conform de wettelijke regelingen gehandeld.

error: Kopiëren mag niet!