SAO tekent dienstverlenend contract met Newmont Suriname

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft wederom een algemeen dienstverlenend contract, als contractor, ondertekend met Newmont Suriname op 19 juli, zo bericht het ministerie pas donderdag 5 augustus.

De SAO is belast met het verzorgen van verschillende vaktrainingen, institutionele versterking met betrekking tot diverse projecten, waarbij na afronding van de vaktraining ook de monitoring van het praktiseren van het geleerde plaatsvindt en het verzorgen van vaktrainingen in de specifieke dorpen waar Newmont Suriname haar operaties uitvoert in en rond de Merian-goudmijn.

De SAO is reeds gestart met het project monitoring uniform “patches”. Dit project houdt in dat elf dames die eerder door de SAO getraind zijn in de vaktraining Ttextiele Werkvormen, vanuit Newmont Suriname een follow-up werkopdracht hebben gekregen om in totaal 4.000 logo’s (patches) op de uniform werkjassen van de medewerkers van Newmont Suriname te plaatsen. De dames zijn afkomstig uit de dorpen Ovia Olo, Dan Tapu en Kraboe Olo. De SAO is belast met de monitoring van deze werkopdracht en het begeleiden van de dames in het correct opstikken van de logo’s. De dames zullen starten met het opmaken van 275 werkjassen.

Anastacia Cabenda, de instructrice, is belast met de begeleiding en monitoring tijdens dit project met inachtneming van de Covid-19 protocollen. De monitoring duurt één maand met een frequentie van drie keren per week. Dit project is een gemeenschapsontwikkelingsproject dat gefinancierd door Newmont Suriname om de dames in deze dorpen bewuster te maken van hun mogelijkheden en hun proces tot zelfredzaamheid te bevorderen.

error: Kopiëren mag niet!