Gezondheidszorg ligt op ICU en heeft acuut geldinjectie nodig

De acute problemen in de gezondheidszorg hebben alles te maken met het vraagstuk van een structureel tekort aan financiering. De situatie in ziekenhuizen is thans,dat de zorg van opgenomen patiënten ernstig in gedrang is gekomen, poliklinische zorg brokkelt af, er is ernstig tekort aan medicijnen en medische verbruiksartikelen, operaties kunnen niet worden gepland. Kortom kwalitatief adequate ziekenhuiszorg is onder de huidige omstandigheden niet meer mogelijk. Daar bovenop komt nog bij kijken, dat SZF-verzekerden moeten bijbetalen, voor labonderzoek, medicijnen en andere diensten. Verzekerden vinden dat onbegrijpelijk. Ze betalen maandelijks toch hun premies? In de gezondheidszorg doen zich dagelijks hartverscheurende taferelen voor, welke in feite erop neerkomen dat zonder geld om bij te betalen je niet geholpen kan worden. 

Mensenlevens

Mensenlevens staan dagelijks op het spel. Zwangere vrouwen moeten bijbetalen voor ligdagtarieven, voor labonderzoek bij particuliere labs worden marktconforme tarieven gevraagd, ook voor medicijnen die op de klapper staan moet bijbetaald worden, omdat die door particuliere apothekers tegen de marktconforme koers worden geïmporteerd, de betalingsachterstand voor klappermedicijnen bij het BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname) is ingelopen met US$ 2 miljoen, doch er bestaat nog een substantieel achterstand van US$ 3 miljoen. SZF laat wel weten dat tegen overleg van de kwitanties men restitutie kan aanvragen, maar slechts voor het bedrag welke met de dienstverleners is afgesproken. En dat is lager dan de markconforme tarieven. Zonder er doekjes om te winden, de gezondheidszorg ligt thans op de Intensive Care, en heeft acuut een geldinjectie nodig.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid legde vorige week in het parlement uit, dat het decennia lang structureel financieringstekort in de gezondheidszorg thans immense vormen heeft aangenomen. Indien in de afgelopen 6 jaren geleidelijk aan de verzekeringspremies waren aangepast en daarmee de verschillende tarieven van medische zorg waren bijgesteld, dan zou het financieringstekort bij de ziekenhuizen niet de huidige immense vormen hebben aangenomen. Het ligdagtarief van SRD 662,50 bijvoorbeeld dateert van 2014, toen de koers rond de US$ 3,35 was. In waarde uitgedrukt bedroeg dat in US$ 197. Met de huidige koers van rond de SRD 21 is dat gelijk aan  US$ 31,55. In april 2020 was het huidige ligdagtarief reeds sterk gedaald naar US$ 50,21.

Herstructurering gezondheidszorg

Amar Ramadhin zegt, dat de regering een duurzame oplossing wil voor het structureel financieringstekort in de gezondheidszorg. Daar zegt hij circa 6 maanden de tijd voor nodig te hebben om met alle actoren in de sector rond de tafel te zitten en op een eerlijke manier vast te stellen hoe de sector te herstructureren. De voorname actoren zijn onder andere de zorgverzekeraars (SZF en verzekeringsmaatschappijen, de ziekeninstellingen en de medische dienstverleners (artsen, medische specialisten, laboratoria, et cetera) .Het gaat uiteindelijk om de kernvraagstelling of de gezondheidszorg moet werken met een open budget of met een gesloten budget. De aanpassing van de tarieven voor dienstverlening is daarbij cruciaal, maar ook antwoord op de vraag of voor de dienstverlening oneindig betaald moet worden, en wat wel en niet mag. Inefficiënties moeten worden weggemaakt, het vergoedingssysteem moet opnieuw bekeken worden en doublures moeten worden vermeden. 

Acute geldinjecties

De Volksgezondheid minister beseft, dat terwijl er gewerkt wordt aan een structurele oplossing van het financieringstekort in de gezondheidszorg, de acute problemen in de sector ook aangepakt moeten worden. Hij zegt dat kort na zijn aantreden als minister van Volksgezondheid de regering ervoor gezorgd heeft dat een bedrag van SRD 300 miljoen aan de ziekenhuizen werd overgemaakt voor de betaling van de kritische crediteuren. Afgezien van de financiële interventies in de sector vanwege de Covid-19 situatie is de regering in november weer eens over de financiële brug gekomen, en onlangs weer met SRD 25 miljoen. Om de arbeidsrust enigszins te bewaren is de regering recentelijk nog de ziekenhuizen tegemoet gekomen met de betaling van diverse toelagen en lumpsums voor de werkers, ook die van de particuliere ziekenhuizen. Enkele dagen geleden heeft de regering ten behoeve van de cardiochirurgie bij het AZP een overbruggingsbedrag van US$ 500.000 vrijgemaakt.

Ramadhin zegt, dat vanwege de acute situatie in de gezondheidszorg nu, hij nog voor het weekend rond de tafel zou gaan zitten met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). Het staat als een paal boven water, dat wat de ziekenhuizen nu op dit moment nodig hebben een acute financiële injectie is. De minister wijst evenwel erop, dat het met de financiële verantwoording door de ziekenhuizen niet zo mooi is. Hij hoopt daarom dat de ziekenhuizen heel spoedig hun ontbrekende jaarverslagen aan hem doen toekomen.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: