Rotary Quota is de vierde Rotary club in Suriname

Op vrijdag 23 juli 2021 vond in een Webinar het charter-event plaats van de vierde Rotary Service club in Suriname. De Serviceclub Quota International of Suriname trad in zijn geheel toe tot Rotary International en heet voortaan Rotary Club of Paramaribo Quota, kortweg Rotary Quota.

Quota Suriname maakte tot voor kort deel uit van Quota International Inc. De Internationale moederclub besloot echter in 2020 tot opheffing van de organisatie, waarna Quota Suriname een doorstarttraject begon. Gedurende 9 maanden hebben de leden van Quota Suriname diepgaand onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de club om het servicewerk voort te zetten. Omdat de aansluiting bij een internationale organisatie een belangrijk criterium was, zijn ook internationale serviceclubs onder de loep genomen. Intern zijn er meerdere enquêtes uitgevoerd en zijn clubdoelen afgezet tegen die van andere clubs. Er zijn meerdere beleidsdagen georganiseerd, waarbij het steeds ging om de centrale vraag: “Op welke wijze kunnen de doelgroepen van Quota Suriname op dezelfde wijze geholpen worden?” Toen de keuze viel op Rotary, mocht Quota Suriname een warm welkom ervaren bij deze welbekende serviceclub. Zo werd Rotary Club of Paramaribo Residence, met als President Margriet van Dijk-Nouh Chaia, de main sponsorclub en Rotary Club of Paramaribo Central, met als President Shirley Sowma- Sumter, de co-sponsorclub.

De officiële toetreding van Quota Suriname tot de Rotary-organisatie vond al plaats op 7 juni 2021, met o.a. de toekenning van de formele nieuwe naam: Rotary Club of Paramaribo Quota. Het charter-event dat hoort bij de toetreding kon echter vanwege de strenge Covid-maatregelen niet plaatsvinden en uiteindelijk is uit hoofde van maatschappelijke verantwoordelijkheid gekozen voor een volledig virtuele Charter-Celebration in de vorm van een Webinar, dat ook via een YouTube kanaal te volgen was. De sprekers waren afkomstig uit de verschillende structuren van Rotary Suriname en Rotary International. Zo hebben onder meer Rotary International Director Peter Kyle en de Governor van Rotary District 7030, Sonya Alleyne live het woord gevoerd om de nieuwe club welkom te heten. De inductieceremonie is uitgevoerd door Immediate Past District Governor Lisle Chase.

Tijdens het Webinar dat een formeel karakter had, hebben alle sprekers van binnen- en buitenland in allerlei superlatieven Rotary Quota geroemd. De professionaliteit van zowel de leden als de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd, het trackrecord, de activiteiten voor de doelgroepen passeerden de revue. De leden van oud-Quota Suriname hebben een service-ervaring meer van 24 jaren en zijn geen onbekenden in onze samenleving. Gedurende deze jaren is er voor meer dan 938 duizend Amerikaanse dollars uitgegeven aan kleine en grote projecten. De leden konden vanwege hun professionaliteit fondsen aanboren die afkomstig zijn van individuen, bedrijven en internationale organisaties. Hun bekendste fundraisingsactiviteit is de welbekende, Quota Men Cook-Out die tot en met 2019 jaarlijks ongeveer 5000 bezoekers trok. Rotary Quota zal onverminderd de weg van service blijven volgen, getuige de woorden van President Daniëlle Herkul: “Still here to serve, Serve to change Lives!”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: