BEP-Assembleelid Asabina: ‘We hadden gewaarschuwd voor wijziging Amnestiewet in 2012’

De BEP-fractie als coalitiepartner deed niet mee aan de stemming bij de totstandkoming of beter gezegd wijziging van de Amnestiewet in 2012.  Kort voor de stemming verliet de fractie de zaal en onthield zich van stemming. Dat is ook de reden waarom de partij toen uit de coalitie werd gezet. 

‘Wij waren tegen amnestie in de fase van het strafproces’ 

Het standpunt van de BEP over het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Amnestiewet was helder en niet voor meerdere interpretaties vatbaar. De BEP was geen tegenstander van amnestie, maar vond dat het December strafproces niet gehinderd mocht worden. ‘Wij waren tegen amnestie in die fase van het December strafproces. Beter gezegd, waren wij niet ervan overtuigd dat aanname van de amnestie in die fase van het strafproces goed zal zijn voor de samenleving en de rechtsstaat’, aldus Asabina. 

Geen politiek proces

Hij geloofde ook niet, dat het 8 December strafproces een politiek proces is, zoals de initiatiefnemers hadden aangedragen. Ook was bekend, dat meerdere internationale gerechtshoven in niet mis te verstane bewoordingen afgerekend hadden met amnestiewetten in diverse landen en continenten. Onder meer werd gesteld, dat de amnestiewetten in strijd waren met internationale conventies, verdragen en nationale wetten. 

Gratie verlenen 

De partij vindt dat een onafhankelijke rechtspraak een fundamenteel onderdeel is van de democratie. ‘Daarom vonden wij toen dat het rechtsproces rustig afgehandeld moest worden. Mocht de rechter tot een veroordeling komen, dan kon de samenleving bepalen of er gratie na spijtbetuiging verleend werd aan de schuldigen, hadden wij betoogd.’ Hij had alle hoop en vertrouwen dat de samenleving gratie zou verlenen aan de verdachten, mocht het uiteindelijk tot een veroordeling komen, mede gegeven het brede draagvlak dat de toenmalige coalitie onder het volk had.

Deelname coalitie met NDP 

BEP heeft in 2015 een coalitie gevormd met de NDP. Asabina was niet gekozen als DNA-lid en Celsius Waterberg was de gekozen voorzitter. De deelname van de BEP in de regering toen, kwam door druk vanuit de achterban. 

Nog steeds voor gerechtigheid 

De partij BEP gaat nog steeds voor gerechtigheid, een democratische rechtsstaat en verantwoordelijkheid. ‘Wij staan nog steeds voor waarborging van de rechtsstaat en eerbiediging van internationale verdragen. In dit kader blijven wij aandacht vragen voor sociale cohesie en stabiliteit, maar ook voor bevordering van het vertrouwen in de rechtsstaat en democratische instituties’, aldus Asabina.  

VP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: