Vonnis in ‘Hazard-zaak’ op 25 oktober

17 Penitentiaire ambtenaren verdacht van dood gedetineerde Griffith

In de zaak waarin 17 penitentiaire ambtenaren (pa’s) in de beklaagdenbank zitten, werd donderdag 22 juli het laatste woord gegeven aan alle verdachten. Zij verklaarden allemaal onschuldig te zijn en het erg te vinden dat de persoon van Giovanni Griffith is overleden, echter hebben zij geen enkele handeling gepleegd om verantwoordelijk gesteld te worden voor de dood van Griffith. Zij vroegen allemaal Kantonrechter Marie Mettendaf om hen vrij te spreken van de gehele ten laste legging en verklaarden zich aan te sluiten bij het pleidooi van hun respectieve raadslieden. De Kantonrechter bepaalde hierna het vonnis op 25 oktober 2021.

In deze zaak treden de advocaten Georgette Leter voor 1 verdachte, terwijl Vishal Rambharos en Vinay Moeharoe komen op voor 4 verdachten.  Advocaat Chandra Algoe treedt op voor 5 verdachten, terwijl Raoul Lobo voor 3 verdachten optreedt. Aryan Ramlakhan treedt op voor 3 verdachten en Hemradj Matawli voor 1 verdachte. Rochelle Truideman vertegenwoordigt 2 verdachten in deze zaak.

Lobo had in zijn pleidooi aangegeven, dat de verdachten tegen elkaar uitgespeeld zijn door de politie. Mishandeling door politie accepteert het Openbaar Ministerie (OM), alleen wanneer iemand dood gaat presenteert het OM zich als hoeder van mensenrechten, stelde Lobo.

Ramlakhan heeft gewezen op de discrepantie tussen verklaringen van de getuigen bij de politie en ter terechtzitting. Een aantal gedetineerden is als getuigen gehoord. Hoe betrouwbaar zijn deze getuigen?, vroeg Ramlakhan zich af. Zij hebben reden om de pa’s te bezwaren vanwege het regiem in het instituut. De Kantonrechter heeft bij de decente (observatie ter plaatse) ook geconstateerd dat het zicht uit de cellen slecht is, toch zouden deze getuigen zogenaamd zoveel hebben gezien. 

‘Onbetrouwbare getuigen’

Alle advocaten hebben in deze zaak geconcludeerd tot vrijspraak van verdachten en/of niet ontvankelijkheid van het OM op basis van de onbetrouwbare getuigen en het ontbreken van het causaal verband tussen de bekomen letsels en de doodsoorzaak van Griffith.  

Rijstkorrels…

Algoe gaf in haar pleidooi ook aan, dat de patholoog 4 scenario’s aangeeft die redengevend kunnen zijn geweest voor het braken door Griffith, dat uiteindelijk leidde tot de verstikking waaraan Griffith is overleden. De patholoog heeft echter geen enkele verklaring gegeven waarom Griffith 6-7 uren na het eten nog hele korrels rijst in de maag had. Dit is wel bijzonder belangrijk, want als de voeding 2-3 uren na het eten de maag moest zij gepasseerd, vanwaar komen deze rijstkorrels vandaan waarin Griffith is gestikt? 

error: Kopiëren mag niet!