Vicepresident heeft aandacht voor problemen RGD-personeel

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft maandag 12 juli de stakende groep medewerkers van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) toegezegd de nodige aandacht te zullen geven aan problemen waarmee zij zitten. ‘Wij hebben aandacht voor u’, sprak Brunswijk ze toe op het Kabinet, aldus zijn Directoraat Volkscommunicatie ’s avonds in een persbericht.

De groep, die alle rayons van 1 tot 8 vertegenwoordigt, ging eerder op de ochtend naar de RGD-directeur Nishita Gajadin, die echter afwezig was.
De groep koos toen ervoor de brief aan de vicepresident te overhandigen. In het schrijven geven ze aan, dat de bondsvoorzitter van de RGD eigendunkelijk beslissingen neemt en de leden bij geen enkele
beslissing betrekt. Ook niet bij bereikte overeenstemmingen over
bedragen van lumpsum en de eenmalige uitkering over het jaar 2020. De
leden zijn ontevreden met de overeengekomen bedragen.

Op 15 juli zijn gesprekken gepland over Cao-onderhandelingen over
het jaar 2021. Bij de leden bestaat onwetendheid over de voorstellen van
de bondsvoorzitter, Robby Naarendorp, met betrekking tot de bedragen.
Voor de leden is het onduidelijk wat het percentage salarisverhoging is,
welke toelagen aangepast worden en ook of een vervoerstoelage is
aangevraagd.

De leden gaven aan geen vertrouwen meer te hebben in de bondsvoorzitter. Ook gaven ze aan dat de huidige economische situatie in het land van hen eist dat ze hun belangen zelf behartigen.

Graag zien zij de volgende punten meegenomen in de nieuw te sluiten CAO:
‘1.      Lumpsum van SRD 4.000 opschroeven naar SRD 8.000 en de betalingsdatum duidelijk vermelden. Verder kunnen wij wel akkoord gaan met de eenmalige uitkering van SRD 2.750, alleen moet de uitbetalingsdatum duidelijk zijn.
2.      Salarisverhoging moet minimaal 75% bedragen.
3.      Vervoerstoelage hebben wij nodig, gezien de huidige benzineprijs.
4.      Verhoging van midden- en weekendwacht toelage graag met 100%.
5.      Verhoging van kledinggeld met 50%.
6.      AKB gelijkstellen aan die van de overheid.
7.      Graag prestatietoelage invoeren.
8.      De president van de republiek Suriname had alle zorgverleners een
toelage van SRD 750 toegezegd, die hebben wij nooit ontvangen. Graag wat
duidelijkheid hieromtrent.
9.      Betere ambulances voor de RGD en alle gezondheidscentra.’

De vicepresident verzekerde hen dat hij zich voor hen zal inzetten. Hij zal alle punten duidelijk en concreet aangeven aan de president die hij om 11.30 uur zou spreken. Verder beloofde Brunswijk, dat ze uiterlijk 14 juli, zoals zij dat gevraagd hebben, antwoord krijgen.

Brunswijk adviseerde de leden het opgezegde vertrouwen in de bondsvoorzitter weer in overweging te nemen. De bond is volgens de vicepresident het orgaan dat hun belangen moet behartigen. De medewerkers vertrokken zichtbaar tevreden over de toezegging van de vicepresident om zich in te zetten voor een oplossing van het Kabinet.

error: Kopiëren mag niet!