Deryck Ferrier: ‘Afgelopen 10 jaar onverantwoorde overconsumptie’

Suriname heeft in de afgelopen tien jaar een verschrikkelijke vorm van onverantwoorde overconsumptie gekend. Het gevolg hiervan is dat veel productieprocessen zijn gaan stagneren en zelfs helemaal verdwenen. Socioloog Deryck Ferrier zegt, dat hiermee ook veel goederen en diensten die werden voortgebracht verdwenen zijn, zonder dat daarvoor iets in de plaats kwam.

Ferrier, directeur van het Centrum voor Economisch en Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (CESWO), gaat in op de financieel-economische situatie, waarbij hij zijn licht laat schijnen op onder meer de geldontwaarding en stijging van de consumentenprijzen, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname.

Hij geeft aan, dat ondanks het wegvallen van productieprocessen het consumptieniveau constant is gebleven dan wel toegenomen. Hij benadrukt dat de steeds groter geworden consument het overheidsapparaat is. Voor herstel moet daar begonnen worden, wat hij echter niet meteen ziet gebeuren. De socioloog benadrukt dat de ontwaarding, zoals Suriname die vandaag beleeft, in 2014 is ingezet, maar zich thans manifesteert.

‘De dekkingsreserves die zijn opgemaakt onder leiding van de toenmalige overheid, hebben het alleen maar erger gemaakt’, zegt Ferrier. ‘We zijn nog niet aan het eind van de rit’, voegt hij eraan toe. De ontwaarding kan volgens hem niet met wetgeving gestopt worden, maar wel met productie.

Ferrier legt de ontwaarding van de SRD uit als het gevolg van ontwikkelingen die zich in de economie hebben voorgedaan. Die ontwikkelingen zijn niet alleen op het gebied van vraag en aanbod, maar ook wat betreft productie, import en export. Een voornaam aspect is de dekkingsreserve van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in relatie tot de liquiditeitenmassa van de Surinaamse economie en de omloopsnelheid van het geld. De geldontwaarding begint met het depreciatiesproces en wordt uiteindelijk bevestigd met de devaluatie.

Volgens de socioloog was het herstelproces in de periode 2000-2010 al in belangrijke mate onder controle gebracht. ‘Na 2010 heeft men die controle-instituten stelselmatig ontmanteld en is men contrair daaraan gaan werken. De ontwaarding als gevolg van de veranderingen die zich daardoor in de economische bedrijvigheid hebben voltrokken, is met een grote klap neergekomen en zelf door de overheid in de hand gewerkt. Wat zich nu voltrekt is een ingewikkelde zaak.’

Het heeft volgens hem niet alleen te maken met monetaire verhoudingen of productie. ‘Het betreft het hele stelsel van bedrijvigheid, arbeid en input, productieprocessen, markten die je onder controle moet krijgen.’ 

error: Kopiëren mag niet!