Aantasting woongenot en volksgezondheid te Meerzorg door kippenkwekerij

Aan de Commissaris Thurkowweg te Meerzorg in het district Commewijne is sprake van een onhygiënische toestand. Een buurtbewoner heeft een groot illegale kippenkwekerij die voor een ondraaglijke stank in de omgeving zorgt.

Overige buurtbewoners praten over illegaal, omdat volgens hen nooit een overheidsambtenaar langs is geweest voor buurtonderzoek. Daarnaast is er door deze zelfde meneer een trens gegraven dichtbij de grens met een ander perceel. Het zorgt voor afkalving en het bemoeilijkt de bouw van een schutting door zijn buren. Deze trens wordt dan ook als illegale vuilstortplaats gebruikt. Er is sprake van stilstaand water in de trens, een broedplaats voor muskieten, schuilplaats voor slangen, ratten en ander ongedierte. 

Sinds 2018

Volgens informatie waarover Dagblad Suriname beschikt speelt deze kwestie al sinds 2018.  De buurtbewoners hebben meerdere malen de bevoegde instanties geschreven en gevraagd om op te treden, maar tot nog toe is dat uitgebleven. De huidige districtscommissaris van Commewijne is ook op de hoogte. Volgens een buurtbewoner geeft de afdeling van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in het district aan, dat ze eerst toestemming moeten krijgen van Paramaribo om op te treden. Hij vraagt zich af waarom de afdeling er dan is in het district.

Aantasting woongenot 

Door toelating van dit soort activiteiten in een dichtbewoond gebied wordt het woongenot van de buurtbewoners aangetast  en de volksgezondheid in gevaar gebracht aldus een buurtbewoner.  Er ontstaat onenigheid, vijandschap, ontevredenheid en burenruzie. Het recht op vertier, familie samenzijn en ontvangen van gasten wordt hen ontnomen en of beperkt. Terwijl de buurtbewoners in alle rust, vredig en in eenheid met elkaar moeten leven.

Dit soort situaties wordt gecreëerd omdat de bevoegde instanties geen maatregelen treffen.

Onderzoeksrapport

Mensen die in de buurt van een megastal of boerderij met veel kippen, varkens en koeien wonen, ondervinden meer stankoverlast. Mensen die last hebben van stank hebben ook meer gezondheidsklachten. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van de Stichting Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) en The Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

De districtscommissaris om een reactie gevraagd zegt, dat inderdaad een buurtbewoner een klacht bij hem heeft ingediend, maar de instantie die belast is met het onderzoek in deze, het BOG, is pas begonnen te werken na de total lockdown. Ze heeft ook nog  een achterstand in het onderzoeken van andere gevallen in het district. Verder geeft hij aan dat de kwestie zijn aandacht heeft.

VP

error: Kopiëren mag niet!