Minister Kuldipsingh installeert Raad van Bestuur bij de SAO

De Raad van Bestuur bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is donderdag 8 juli geïnstalleerd door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, zo laat dit ministerie weten.

De raad moet ervoor zorgen, dat het beleid van de SAO goed wordt uitgevoerd en dat er onder andere wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen binnen de olie en gasindustrie. De SAO heeft als doel de kwalificaties van vaklieden te bevorderen, personen economisch weerbaar te maken en om de werkloosheid terug te dringen middels het verzorgen van competentiegerichte vak trainingen.

De raad wordt voorgezeten door de onder-directrice Arbeidsmarkt van het Ministerie van AW&J, Naomi Esajas-Friperson. De raad heeft een tripartiete samenstelling en moet ook erop toezien, dat de toegekende subsidie daadwerkelijk bijdraagt aan de realisatie van het beoogde doel van de stichting. De exploitatie van de SAO dient in overeenstemming met de statuten en de taakstelling te geschieden.

Eenieder vanaf 16 jaar, werkzoekenden, werklozen, jonge vroege schoolverlaters en werkenden kunnen terecht bij deze in de volksmond genoemde ‘vakschool’.

De leden van de raad zijn Ronald Hooghart, Rishi Raghoenath, Dimitri Lemmer, Wartiem Moehamad-Kartosoewito, Izaak Hill, en als notulist is toegevoegd Shoblinadebie Chotkan-Somai.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven, dat de regering zich richt op het op het bevorderen van werkgelegenheid en stimuleren van ondernemerschap, waarbij de SAO als één van de werkarmen een cruciale rol speelt in het om- her en bijscholen van de bevolking. Ook aan ambtenaren die vrijwillig uit overheidsdienst treden, zal SAO de mogelijkheid moeten bieden om ze om of bij te scholen.

De bekendheid van de stichting moet meer gestalte krijgen en er wordt gewerkt worden aan de uitbreiding van de vakschool. Verder moet er worden gekeken naar de verzelfstandiging van de stichting waarbij zij steeds minder subsidie zal ontvangen van de overheid. De bewindsvrouw heeft de voorzitter en de leden van de nieuwe raad van bestuur succes en wijsheid toegewenst in de uitoefening van hun taak.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: