Evangelie Centrum Suriname: ‘Swabben gaat in tegen grondrechten kerkbezoekers’

Het Evangelie Centrum Suriname (ECS) bericht woensdag 7 juli ‘met grote verbazing’ kennis genomen te hebben van het voornemen van de regering, om het houden van kerkdiensten weer toe te staan, onder voorwaarde, dat de bezoekers c.q. gemeenteleden zich vooraf dienen te laten swabben, zodat middels een sneltest kan worden vastgesteld of zij al dan niet Covid-19 besmet zijn.

‘Wij vragen ons af wat de reden is waarom deze, naar onze mening onwerkbare voorwaarde, die bovendien ingaat tegen de grondrechten van de kerkbezoekers c.q. gemeenteleden (waaronder het recht van godsdienstvrijheid, het recht van zelfbeschikking over het lichaam en het recht op privacy), moet worden toegevoegd aan de reeds in overleg met de verschillende religieuze organisaties ontwikkelde protocollen en gemaakte afspraken voor het houden van kerkdiensten (ontsmetten van handen, meten van temperatuur, mondkap, 1.5 meter afstand, enzovoorts), waaraan de kerken zich in het algemeen heel goed hebben gehouden’, aldus het ECS in een persbericht.

‘Wij, van het Evangelie Centrum Suriname zijn ons bewust van de huidige zorgwekkende gezondheidssituatie in het land en zijn altijd bereid medewerking te verlenen, ter verbetering van de situatie, voor zover het – gelet op de dan geldende omstandigheden – om redelijke verlangens zijdens de overheid gaat of zaken, die niet indruisen tegen onze Bijbels gefundeerde geloofsovertuiging, normen en waarden.’

‘Echter ervaren wij, om eerder aangegeven redenen, niet de morele vrijheid onze medewerking te verlenen aan het voornemen van de overheid,  om van kerkbezoekers c.q. gemeenteleden te eisen, dat zij zich voor de aanvang van de diensten laten swabben, en zullen het derhalve in geen van de circa 50 bij ons zendingsgenootschap aangesloten gemeenten in stad en district toestaan’, zo schrijft het ECS.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: