Reactie op schorsing MZ-medewerker Isman Antomoi

De directie van de Medische Zending laat woensdag 7 juli in een persbericht weten, dat Isman Antomoi geschorst is vanwege het feit dat de Medische Zending het getoonde gedrag naar de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, en de Nederlandse delegatie ten zeerste afkeurt. Soortgelijk gedrag is meerdere malen besproken met de medewerker en druist in tegen de beroepscode van de Gezondheidszorg Assistenten en ook tegen de algemene normen en waarden van de instelling. 

Het werkbezoek van de minister van Volksgezondheid in juni tezamen met de Nederlandse medische missie, onder leiding van Marc Sprenger en de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan aan het Boven Surinamegebied was in het kader van het Covid-19 vaccinatieproces en de knelpunten rond de Covid-zorg in het binnenland. 

Tijdens dit moment heeft Antomoi zich op dusdanige manier misdragen tegen de delegatie, dat hierdoor niet alleen het imago van de organisatie, maar ook van de Staat Suriname is geschaad. De MZ-directie is voorstander van het uiten van meningen, maar gelooft dat die op een correcte en respectvolle manier tot stand moet komen. 

Isman Antomoi brengt de schorsing, aldus de MZ, echter in verband met de nu gaande ‘actie’ van de medewerkers waarvan de directie heeft vernomen dat die niet voortgevloeid is uit de relatie met de directie, maar dat de medewerkers eerder op deze wijze hun ontevredenheid tegenover het bestuur van de Medische Zending Werknemers Organisatie (MZWO) wensen te uiten. 

De directie die op dit moment nog in de onderhandelingsfase zit met de bond, betreurt dit ten zeerste, omdat zij gezien de uitgezette planning over de bedrijfsvoering en de Covid-19 vaccinatie in het bijzonder elke medewerker wenst in te zetten om zo het gemeenschappelijk doel te dienen. De directie benadrukt in deze niet slechts voorstander te zijn, doch is zij ook actieve beoefenaar van dialoog en roept partijen op om aan de gesprekstafel plaats te nemen en onze dienstverlening volledig te hervatten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: