37 zaken OW in onderzoek bij pg en interne controle (Clad)

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft op zijn ministerie maar liefst 37 onderzoeken gestart naar zaken waar comptabele en andere financiële regels niet in acht zijn genomen. Dat bleek uit de presentatie van de minister bij de begrotingsbehandelingen vorige week. Terwijl de minister dat doet moet hij er wel voor waken dat hij ook geen bron van onderzoek wordt met de gonzende geruchten van onderhandse gunningen aan partij gelieerde figuren. Vanuit de diaspora worden daarover op social media artikelen gepost. 

6 zaken bij de Clad/pg

De minister deelde mee, dat 6 zaken zijn ministerie betreffende momenteel in onderzoek zijn bij de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) en/of de procureur-generaal. Ten eerst is er het onderzoek naar de vuilophaal en -verwerking te Ornamibo. Hierin zijn ondernemers betrokken niet alleen bij het transport, maar ook bij de verdere verwerking van het afval. Ook is in onderzoek de in dienst name van ‘last minute’ personeel op het ministerie. Verder is een onderzoek gaande bij de Wegenautoriteit dat betrekking heeft op uitbetaling van de aannemers voor maaiwerkzaamheden. In onderzoek is ook het toewijzen van voertuigen en materiaal aan gewezen ministers. Daarbij verwijzen we bijvoorbeeld naar de zaak van de tweedehands auto van de voormalige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (Rabindre Parmessar) die last minute werd afgeblazen.

Ook is een grootschalig onderzoek gestart naar de aanbestedingen gedaan tussen 2010-2020. Er is verder een onderzoek naar specifiek materieel, waarbij we zeker denken aan allerlei equipment dat geschonken is aan de Staat Suriname en hier en daar zou liggen bij friends en familie. 

31 zaken bij Interne Controle

Op het ministerie, de afdeling Interne Controle (IC), zouden nog eens 31 zaken in behandeling zijn. Deze zaken kunnen te zijner tijd worden overgedragen aan de Clad en/of de pg. Het gaat bij deze om vermoedelijke onregelmatigheden bij brandstoftoewijzing aan NVB-bussen, onderzoek van een aannemer voor vuilophaal- en verwerking, personeel in de districten, keuring kraakperswagens, werkzaamheden in de paleistuin, niet verwerkte vrachten door een aannemer bij de vuilophaal en onderzoek naar bruikbare goederen in Saramacca die onbruikbaar zouden zijn verklaard.

Ook zijn er vraagtekens bij een aanbesteding, voertuigen die bij ex-directeuren zijn, werkzaamheden op het schoolterrein te Leiding 8a, bestemming van machines te Coronie, een voertuig te Santigron en voertuigen aan gewezen ministers.

Verder worden door IC onderzocht de salarisblokkade van medewerker (uit rancune), materieel te Santo Boma, Leidingen en Domburg,  de gang van zaken bij Openbaar Groen Saramacca en het perceel van  OW te Wanestraat. Er zou base course verdwenen zijn te Ornamibo. Het wagenpark van OW, het illegaal plaatsen van duikers, de sluis aan de Sommelsdijckse Kreek en de dienstvoertuigen van de staat zijn ook zaken die bij de IC van OW in onderzoek zijn. De veelheid aan zaken doet d vraag rijzen of de afdeling IC van OW wel berekend en bemenst is voor deze enorme berg aan werk.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: