EBS tarieven

De visie van de VIS

De Vereniging van Installateurs in Suriname, de VIS, is de vertegenwoordiger van alle stroomverbruikers als het gaat om problemen met de EBS. Vóór de onafhankelijkheid van ons land was het energiebedrijf in handen van het Nederlandse bedrijf de OGEM. Dit bedrijf had van de Surinaamse overheid een concessie om elektriciteit te verkopen aan de Surinaamse bevolking. De OGEM had zeer goed contact met de stroomgebruikers via de vereniging van installateurs. Klachten over het energiebedrijf werden zeer serieus afgehandeld. Het motto van het bedrijf was: ”Winst maken; de kilowattuurmeters moeten zeer snel aangesloten worden op het net en de meters moesten zo veel als mogelijk draaien”. Stroomonderbrekingen waren dus minimaal. De hoogstgeplaatste technicus van het bedrijf, die direct rapporteerde aan de directeur, had één keer per maand, samen met andere technici uit het bedrijf, persoonlijk contact met het bestuur van de VIS. Problemen tussen de OGEM en de stroomverbruikers, zoals die er nu zijn, bestonden er toen niet.

De Surinaamse overheidsmanagers namen het bedrijf na de onafhankelijkheid over en de EBS is onder leiding van onze politieke partijen geworden tot wat het nu is. Omdat stroomvoorziening noodzakelijk is, is het energiebedrijf met hangen en wurgen in stand gehouden; anders was het nu compleet failliet. Onze nieuwe regering staat nu op het punt de tarieven aan te passen. De hoop van het Surinaamse volk, dat de vorige regering heeft weggestemd, is gevestigd op de belofte van “good governance”. En de vereniging van installateurs wil niet aan de kantlijn staan als de verbruiker ondersteund moet worden.

De EBS probeert nu zeer onprofessioneel, het hoofd boven water te houden. Haar voorstel doet denken aan een doodzieke man, die door hem aan zijn armen omhoog te takelen en met zijn voeten op de grond voort te laten strompelen, de gemeenschap de indruk te geven dat de patiënt aan de betere hand is omdat hij al kan lopen. Waarom gaan wij het wiel opnieuw proberen uit te vinden? Liever goed gejat dan slecht verzonnen! Laten wij doen wat jarenlang bij de OGEM goed is gegaan.

Wij weten het; de stroomrekening moét binnenkort omhoog; anders gaat het licht definitief uit. De EBS moet in leven blijven maar laat de verbruiker geen enkele cent te veel betalen! Er moet een professionele, transparante, kostprijsberekening worden gemaakt.

Diensten, personeel en alles wat door de politici in het bedrijf teveel is geplaatst mogen niet voor rekening van de energieverbruiker zijn en mogen niet in de calculatie worden opgenomen.

Wat kost het opwekken en leveren van één kilowattuur tot aan de meter?

Dit is een eenvoudige breuk; in de teller is de som van alle kosten die het bedrijf maakt voor opwekking en distributie in een begrotingsjaar. In de noemer komt het totaal aantal verkochte kilowatturen in dat begrotingsjaar.

Maak er een eenvoudige spreadsheet van en presenteer het publiekelijk. Zodat wij verbruikers kunnen meehelpen. De verbruiker mag niet betalen voor inefficiëntie. In de teller komen onder andere de lonen van het gekwalificeerd personeel. Dus zonder kosten van overbodige mensen en overbodige afdelingen. In de jaren na de onafhankelijkheid is de EBS een vetpot geworden voor politici. Voor een normaal productiebedrijf geldt dat je de kostprijs van je product moet kennen, je zet daarna een winsttoeslag erop om vervolgens je product te verkopen.

Ik verwijs naar het stuk van Ir. Edmund Neus waarin u een indruk krijgt van de kostprijsberekening.  De cijfers hoeven niet waar te zijn maar de methode is goed.

Nawoord:

Personeelskosten zijn niet de grootste. Men zou dus geneigd zijn om te zeggen om alles te laten zoals het nu is. Dit is niet aan te raden want te veel mensen lopen elkaar in de weg; het gekwalificeerd personeel verliest hierdoor motivatie en veerkracht. Prestaties van directie en staf kunnen minder goed worden gecontroleerd omdat overzichtelijkheid in bedrijfsvoering achteruitgaat.

Als de opbouw van de tarieven transparant aan het publiek worden bekendgemaakt waarbij eenieder kan zien dat ze niet benadeeld wordt, zal de verbruiker zeker meewerken aan straktrekken van de buikriem om mee te helpen aan de gezondmaking van het bedrijf en aan de economie van ons land. Maar nogmaals: Regering, blijft van uw zijde ook oprecht; laat niemand betalen voor inefficiëntie. Laat het bedrijf gezond draaien met gekwalificeerde mensen en als u de minder draagkrachtigen wilt helpen, subsidieer dan via de overheid. Subsidieer personen die het echt nodig hebben.

Laten wij positief blijven. Gaat u niet met de negatieve stroom mee, en houdt uw stroomverbruik laag. Als u toch de buikriem moet aantrekken kunt u op VIS rekenen; wij zullen samen hosselen om de rekeningen stroomafwaarts te krijgen. Momenteel onderhandelt de overheid onder hoogspanning en heeft hopelijk het vermogen om onze weerstand tegen de tarieven te verminderen.

Rudi Jadnanansing

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: