Begroting en Herstelplan krijgen zegen van coalitie en BEP-fractie

De begroting 2021 is zaterdagochtend 26 juni in alle vroegte, omstreeks half twee, goedgekeurd door de coalitie, maar ook door de BEP-fractie in de Assemblee. De NDP stemde, zoals werd verwacht tegen, omdat volgens die fractie de gepresenteerde cijfers onrealistisch zijn en de te verwachten inkomsten te positief zijn opgenomen.

BEP-fractieleider Ronny Asabina gaf zijn zegen aan de begroting, de eerste van de regering Santokhi-Brunswijk.

Nadat de begroting was aangenomen met algemene stemmen, werd ook het veel besproken Herstelplan met 32 algemene stemmen goedgekeurd. Ook nu waren het de coalitie en de BEP-fractie die voor stemden. De BEP zette met de door haar uitgebrachte stemmen haar gedoogsteun voor de regering voort.

De NDP onthield zich opmerkelijk genoeg van stemming, waardoor de paarse fractie niet tegen en niet voor het plan heeft gestemd. De leden van de fractie bleven echter wel in de vergaderzaal aanwezig.

De NDP zei, dat hoewel ze haar reserveringen heeft voor de gang naar het IMF (Internationaal Monetair Fonds), ze gemeend heeft de regering de ruimte te geven om het Herstelplan uit te voeren.

De opstelling van de oppositie is ongetwijfeld het resultaat van de toonzetting van president Chandrikapersad Santokhi bij zijn oproep voorafgaand aan de stemming om in nationaal belang de handen in een te slaan en samen te werken om de economie weer op rails te brengen.

Santokhi sprak ook zijn waardering en dank uit voor de wijze waarop de leden in het parlement met elkaar hebben gedebatteerd en voor de late uren die zijn gemaakt om de deadline te halen voor de randvoorwaarde van het Board Level Agreement met IMF.  ‘Het werd steeds duidelijk dat we uiteindelijk hebben gediscussieerd voor een plan voor elke Surinamer’, aldus de president.

‘Na het nemen van zo’n belangrijk besluit, staan we aan de vooravond van een zeer zwaarwichtig programma uit te voeren voor het herstel van de economie. We gaan daarbij niemand uitsluiten. We zijn in staat geweest een goede start te maken en dat is belangrijk. Nu gaat het echte werk beginnen en daarbij hebben wij breed politiek sociaal-maatschappelijk draagvlak nodig. We gaan samen het grote plan uitvoeren om het land uit de economische crisis te halen.’

Bij de uitvoering van het plan zullen instituten van de onderraad, monitorings-autoriteiten, politieke partijen en deskundigen uitgenodigd worden om te participeren om het land uit de crisis te halen.

De de-polariserende toonzetting van de president heeft duidelijk de doorslag gegeven voor de constructieve opstelling van de oppositie.

De behandeling van de staatsbegroting 2021 en het Herstelplan hebben zes lange vergaderdagen verspreid over twee weken in beslag genomen.

PK/SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: