SAMAP-deelnemer: “We worden gewoon belazerd”

Deelname aan het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) project blijkt niet eenvoudig, merkt een deelneemster op, die de redactie van Dagblad Suriname benaderd heeft. De vrouw zegt echter uit vrees voor rancune niet bij naam genoemd genoemd te willen worden.

Het is opvallend, dat al vijf deelnemers niet bij naam genoemd willen worden voor het ‘transparante’ project. De vrouw vraagt welke agrariër er sinds deelname aan het project beter geworden is van het project. Zij wijst er net als een andere deelnemer op, dat al zes maanden zijn verstreken zonder dat er iets bekend is.

“Ons land komt hier niet vooruit mee en de boeren worden uitgekleed voor US$ 5.000”, zegt ze verhit. Ze noemt de behandeling net als de vorige deelnemer die contact zocht met de krant een “belediging”.

Wat ze erg vindt zijn de “tergende procedures” voor een small grant van US$ 5000. “Het project eindigt eind november en een non cost verlenging zal worden aangevraagd. Dat betekent niet dat het een verlenging is waarbij de consultants niet doorbetaald zullen worden, het betekent dat de EU (Europese Unie) er geen extra geld bij hoeft te zetten.”

Volgens de deelneemster betekent het, dat er ergens binnen het project zal moeten worden ingeboet, want de consultants zullen wel doorbetaald worden. Net zoals de eerdere deelnemer, stelt ook zij dat er honoraria tot US$ 15.000 -20.000 per maand worden betaald. “Het zijn de consultants die er goed uitkomen, maar niet de agrariërs, we worden gewoon belazerd.” Het zijn niet de Surinamers die er goed van worden. Zij verwijst ook naar de doelstelling van het SAMAP-project. “Was het niet om de agrarische sector van Suriname te ontwikkelen en de export te bevorderen?”

Eerder vroeg de andere deelnemer ook al “Wat hebben wij tot nu toe bereikt?” De deelnemers zijn erg geïnteresseerd naar de rapportage ten aanzien van de implementatie van het project.

De redactie van Dagblad Suriname doet daarom een beroep op deelnemers die wel voordeel uit het project hebben genoten om zich aan te melden voor hun kant van het verhaal. De redactie heeft enkele vragen gestuurd naar de SAMAP en hoopt de lezers  binnen afzienbare tijd verder te kunnen informeren over het traject, dat de basis zou moeten leggen voor Suriname als voedselschuur. 

RB 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: