Minister Somohardjo: Thuiszittende ambtenaren aan het werk bij sociale instellingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat overtollige ambtenaren inzetten bij sociale instellingen. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft vrijdag 25 juni in De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de begroting 2021 aangegeven, dat er een oplossing komt voor ambtenaren die al dan niet bezoldigt thuis zitten. Dit bericht de Communicatie Dienst Suriname vrijdagavond.

‘De huidige situatie is dusdanig dat de overheid bij vrijwel alle afdelingen te kampen heeft met overtollig personeel. In de periode 2019/2020 heeft de vorige regering ongeveer 10.000 ambtenaren aangetrokken. Het ministerie kijkt uit naar modaliteiten hoe deze nieuwe ambtenaren ingezet kunnen worden. Een van deze is door gesprekken te voeren met religieuze organisaties, kindertehuizen, stichtingen, bedrijven etc. om overtollig personeel die inactief zijn, te werk te kunnen stellen’, sprak minister Somohardjo.

Hij legde uit, dat het ministerie vaak geconfronteerd wordt met ambtenaren die niet voldoen aan de kwalificaties zoals gesteld door instellingen en organisaties. Deze groep ambtenaren zal in een traject van bijscholing geplaatst worden, hetgeen in lijn ligt met de gedachtegang om in de nabije toekomst overtollig personeel uit te lenen en in te zetten middels een zogenoemd Site Service Center.

Een ander probleem is de vertraging die in het bevorderingsproces van landsdienaren loopt vanwege onvolledige documenten. In de praktijk komt het vaak voor, dat deze stukken niet worden meegestuurd. ‘Er zal een rondschrijven naar de ministeries worden gestuurd om de onderliggende documenten verplicht mee te sturen, zodat het bevorderingsbeleid kan plaatsvinden’, zei Somohardjo. Indien alle documenten ter bewijs van het gevraagde door het betreffende ministerie meegestuurd zijn, kan het proces van bevordering theoretisch gezien niet meer dan vijf weken in beslag nemen.

Intussen heeft minister Somohardjo sinds zijn aantreden ruim 1.000 ambtenaren een werkplek kunnen verschaffen bij verschillende instellingen en organisaties, die reeds een bezoldiging genieten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: