Minister Achaibersing verwijt oppositie struisvogel benadering schuldenvraagstuk

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning verwijt de oppositie van een struisvogel benadering met betrekking tot het schuldenvraagstuk. Dat zei hij maandag 21 juni tijdens de hervatting van de begrotingsbehandeling in de Assemblee.

Indien de regering alle schulden en rente dit jaar betaalt, zoals de oppositie suggereert, dan zou er geen geld over worden gehouden om salarissen en subsidies te betalen. Blijkbaar wil de oppositie dat, zodat er grote sociale onrust in de samenleving ontstaat. De minister zegt, dat Suriname een schuldenratio van 160 procent heeft. Dit betekent dat van elke US$ 1 die er verdiend wordt, US$ 1,60 betaald moet worden. Volgens hem heeft de oppositie kennelijk geen besef van de ernst van de financiële situatie van het land, en zelfs niet van kern van de problematiek.

Meer aan de hand

Tijdens de debatten vorige week zijn vooral de zogeheten Oppenheimer obligatieleningen aan de orde gekomen, waarbij vooral van de zijde van de oppositie aangevoerd werd dat gelet op mogelijkheden die er volgens haar voor handen zijn, het geen probleem zou moeten zijn om de renteaflossingen te betalen.

Achaibersing wees erop, dat in april 2020, toen de voormalige regering de coupons van de Oppenheimer 1 obligatie moest betalen, zij daarvoor in een ultieme poging de laatste trekkingsrechten bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds) heeft gebruikt. ‘Dat doe je niet als het land niet in financiële problemen is’, zei hij.  De renteaflossing van de Oppenheimer 2 obligatielening, die in juni 2020 betaald moest worden, is met hulp van de huidige regering geherstructureerd. De Financiën minister stelde, dat geconcludeerd mag worden, dat de toenmalige regering Bouterse/Adhin met betrekking tot de Obligatieleningen toen al in default was. Zo ook was dat geval met vele van de overige leningen.

De huidige regering is thans niet alleen bezig met de herschikking van de Oppenheimer obligaties, maar ook met andere schulden bij de Centrale Bank, de lokale banken, bij commerciële banken in het buitenland, lokale aannemers, internationale organisaties en anderen. Er is dus veel meer aan de hand. Al deze besprekingen hebben baat bij een duidelijk Herstelplan (HP) en met de staff level akkoord met het IMF. De goedkeuring door het parlement van de thans in behandeling zijnde staatsbegroting en het HP zal de positie van Suriname bij het IMF om te komen tot finale overeenkomst nog sterker maken. 

Suriname te schande

De minister vroeg zich af waarom de oppositie nu niet praat over de achterstallige betalingen van ruim SRD 1.7 miljard aan reçu’s die nu nog betaald moeten worden.

Ook over achterstallige betalingen aan internationale en volkenrechtelijke organisaties waar Suriname lid van is en dreigde van uitgesloten te worden en zelfs stemrecht zou verliezen. ‘Is dit Suriname internationaal niet te schande zetten?’, vroeg hij. Deze achterstallige betalingen zijn thans door de huidige regering ingelopen. Achaibersing wreef het de oppositie onder de neus ,dat bij de vorige regering op verschillende momenten de Wet op de Staatsschuld is verruimd, zodat de toenmalige minister a la dol kon lenen en daarmee schijnwelvaart creëerde, en het volk een rad voor de ogen te draaien.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: