DNA-lid Evert Karto waarschuwt voor honger als doodsoorzaak naast Covid-19

Tijdens begrotingsbehandelingen in het parlement stellen parlementariërs niet alleen vragen aan de regering, maar plaatsen niet zelden opmerkingen die door de veelheid van sprekers en issues vaak voorbij gaan aan de aandacht van zowel publiek als de media. Soms zijn het opmerkingen die en passant worden gemaakt en alleen door aandachtigen “gehoord” en in juiste context geplaatst kunnen worden. In die gevallen valt dan op dat de geplaatste opmerkingen doodserieus bedoeld zijn. Een zo’n opmerking was die van het Assembleelid Evert Karto van de ABOP/PL-fractie afgelopen vrijdag tijdens de debatten in de Nationale Assemblee bij de behandeling van de begroting en het Herstelplan.

Realiteit niet mooi

Het Assembleelid uit het district Commewijne zei namelijk, dat alle prijsverhogingen van de laatste tijden alleen maar meer stress en frustraties bij de bevolking teweeg brengen. “Mensen doen de raarste dingen om te kunnen overleven met alle gevolgen van dien”, zo zei de parlementariër. Hem bekruipt het gevoel, dat niet alleen Covid, maar ook honger een belangrijke doodsoorzaak zal zijn. Voor menigeen die zich met beide benen in de keiharde realiteit van alledag bevinden is deze opmerking van het Assembleelid Karto “geen ver van mijn bed show” maar een glasharde weerspiegeling van hun dagelijkse situatie. Het Assembleelid hoopt dat hij geen gelijk zal krijgen, “maar wat ik zie is niet mooi!”, zei hij. 

Karto betoogde namelijk dat hoewel het Herstelplan (HP) van de regering noodzakelijk is om de ontwrichte economie weer op spoor te krijgen, het voor hem onacceptabel is dat de bevolking steeds meer lasten op haar schouders geplaatst krijgt. De bevolking heeft al heel veel ingeleverd en kan volgens hem echt niet veel meer aan. Indien bij het HP meer geld nodig is, dient dit niet meer bij de bevolking gehaald worden, maar bij die sectoren waar de staat al zovele jaren inkomsten mislopen door gebrekkige controle en inefficiëntie. Hij noemde onder andere de goudsector, de houtsector voornamelijk bij de export van rondhout, en bij de bescherming van de visgronden. Hij doet een dringend beroep op de regering met een plan te komen om misgelopen inkomsten uit deze sectoren voor de staat binnen te halen.

Mentale gezondheid

De Covid-pandemie zorgt op zichzelf al voor de nodige mentale druk op de samenleving. Er is veel angst, bezorgdheid en onzekerheid over de eigen gezondheid en die van de naasten. De veranderingen in het leven zorgen voor de nodige onrust bij de mens. Er is veel onzekerheid over werk en inkomen. Dit alles werkt negatief door op de mentale gezondheid met alle mogelijke gevolgen voor de fysieke gezondheid.

Bovenop de effecten van de Covid-19 pandemie komen dan nog de gevolgen van de huidige economische crisis op de samenleving. Voor grote delen van de samenleving is het letterlijk elke dag een struggle om het gezin te voeden. De stijging van de prijzen van brood, rijst, kip en andere noodzakelijke levensbehoeften zijn haast niet meer bij te benen. De noodvoedselpakketten die thans worden verstrekt voor de allerzwaksten in de samenleving is toe te juichen, doch het biedt slechts voor korte tijd enige verlichting. Niet alleen de allerzwaksten hebben het moeilijk, maar de hele samenleving gaat gebukt onder de verarming. En er komen nog meer prijsstijgingen: water, stroom en brandstof. Terecht zei het Assembleelid Karto dat wat hij in de samenleving ziet niet mooi is.  

Geestelijken identificeren als bijzondere groep

Eerder had zijn collega Patricia Etnel (NPS) de regering met klem opgeroepen bijzondere aandacht te schenken aan het sociaal programma van het HP. De sociale maatregelen in het Herstelplan acht ze niet voldoende. Ze deed een klemmend beroep op de regering om “geen grappen te maken” met het sociaal programma van het HP. Gezien de toenemende stress en frustratie bij de bevolking vraagt Evert Karto de groep geestelijken binnen de samenleving als een bijzondere beroepsgroep te beschouwen en die als zodanig ook in het HP te doen opnemen en de nodige voorzieningen te geven. 

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: