Ook voedselpakket voor door Covid-19 en wateroverlast getroffen inwoners Wanica

Ook bewoners van het district Wanica die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-pandemie en wateroverlast krijgen een levensmiddelenpakket van de overheid. De groep die in aanmerking komt, kon zich eerder via de overheidsstructuren registreren om in aanmerking te komen voor een pakket. De gebieden De Nieuwe Grond, Hanna’s Lust en omgeving kwamen zaterdag 19 juni aan de beurt. In het ressort Houtuin is vrijdag begonnen met de distributie van 750 pakketten.

In samenwerking met het Bureau Eenheid vond de verdeling plaats. Voor aanvang van de distributie spraken enkele functionarissen de aanwezige medewerkers toe. Onder hen bevond zich ook VHP-Assembleelid Henk Aviankoi die aangaf, dat het een mooi gebaar is van de regering om burgers die zwaar getroffen zijn door onder meer de Corona-pandemie en de wateroverlast, tegemoet te komen. 

Krishan Thakoer, die een coördinerende rol heeft bij de distributie van de pakketten in ressort De Nieuwe Grond, zei dat de voorbereidingen uitdagend waren. De districts- en ressortraadsleden hebben ook een goede bijdrage geleverd aan dit project. Ze moesten de registratie van personen die dringend hulp nodig bijhouden. Ressort De Nieuwe Grond bijvoorbeeld is een van de grootste ressorten in het district. Voor dit ressort zijn in eerste instantie 850 pakketten beschikbaar. Gaandeweg de verdeling kan dit aantal oplopen, omdat de organisatie zoveel mogelijk getroffen burgers tegemoet wil komen.

Thakoer hoopt spoedig alle pakketten te hebben geleverd voor de ressorten waar hij verantwoordelijk voor is, aangezien bepaalde producten aan bederf onderhevig zijn.

Burgers die de pakketten tot aan huis geleverd kregen hebben aangegeven blij te zijn. dat de overheid heeft ingespeeld op hun noden. Vanuit de overheid is het de bedoeling landelijk mensen te helpen die getroffen zijn door de watersnood en de Covid-19 pandemie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: