Wat je zegt ben je zelf

Als kind werden we vaak geplaagd of nageroepen en dan kaatsten we de bal terug door te roepen ‘wat je zegt, ben je zelf.’

Toen ik de heer Belfort in een interview hoorde zeggen dat president Santokhi een visieloze leider en misleider is, mompelde ik, ’wat je zegt ben jezelf.’ Dit was de zoveelste belediging uit de mond van Belfort aan het adres van de president en het berustte notabene niet op waarheid. Het afgelopen jaar heeft het volk juist kunnen constateren dat de president wel een visie heeft, daar hij wist wat hij wilde en ernaar handelde. Hij heeft direct aan het begin commissies benoemd die elke ministerie binnenste buiten hebben gekeerd. De resultaten waren afschrikwekkend. Nu de regering weet wat er in de beerput zit, is men bezig om stapsgewijs via een herstelplan de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Dit is visie en planning. Dus kan deze zin van de heer Belfort worden afgedaan als ongegronde laster van een stuurlui die aan wal staat te schreeuwen. Ook heeft de president zich een fantastische leider getoond die het volk niet misleidt zoals de vorige president heeft gedaan. Hij komt naar de DNA en legt verantwoording af. Aan de zijlijn staan schreeuwen is gemakkelijk. Maar alleen een daadkrachtige leider durft deze zware klus op zich te nemen. Bovendien denk ik dat de interviewer weet dat Belfort bekend staat als oproerkraaier, sensatiemaker die ongegrond van alles roept en daarom bewust heeft gekozen om hem te interviewen en niet een andere parlementariër.

Vanaf het aantreden van deze regering, schopt Belfort tegen de heer Santokhi aan. Hij zit vol woede, wrok en haat. Dat reageert hij af op anderen. Het trieste is echter dat hij met dit gedrag, niet anderen maar zichzelf te gronde richt. Als men naar hem kijkt, ziet men slechts een man die continu uitlatingen doet waar hij geen bewijs voor heeft en daardoor verliest hij aan geloofwaardigheid en respect.

De taak van de oppositie is om kritisch te zijn. De heer Belfort zit in de coalitie en dat houdt in dat hij moet meedenken om oplossingen aan te dragen. Hij is echter continu saboterend en opruiend bezig. Hij mag best kritisch zijn maar wat Belfort doet is ondermijning van het beleid en beledigen van gezagdragers. Dat is onethisch en beschamend gedrag. Met zijn gedrag brengt hij geen rust en eenheid in de samenleving en is hij geen goed rolmodel. Hij doet uitlatingen waar hij niet de bewijzen voor heeft. Zo maakt hij het volk wijs dat Nederland afgekeurde astra senica vaccins stuurt die ze in Nederland niet willen. Zoiets zou een geciviliseerd land als Nederland nooit doen omdat ze onder toezicht staan van de WHO. Het zou fijn geweest zijn als de heer Belfort had gezegd dat Nederland direct klaar stond om vaccins, hulpmiddelen en personeel te sturen. Er is zelfs een girorekening geopend waarop geld gestort kan worden voor hulp aan Suriname. Hij vertikt het echter om met positieve berichten naar buiten te komen. Hij geniet meer van het negatieve. Mensen die zichzelf haten, zien slechts vijanden om zich heen. Dit gedrag is triest en meelijwekkend. Verder zegt hij dat elk mens zelf mag beslissen of ze zich wel of niet laat vaccineren. Dat is de opstelling van elk democratisch land. De regering zet specialisten in om op de televisie tekst en uitleg te geven en gooit het volk dood met reclames waarin wordt geadviseerd om te vaccineren omdat covid zich razendsnel verspreidt en vele levens eist. Daar zit geen dwang achter maar gezond verstand. Ik zou het de regering juist kwalijk nemen als ze het volk niet zouden stimuleren om zich te laten vaccineren. De regering doet gewoon zijn plicht.    Het is echter erg krom als de heer Belfort aan de ene kant, de regering ervan beschuldigt dat ze het volk dwingt tot vaccinatie en aan de andere kant praat hij zelf dwingend op het volk in om zich niet te laten vaccineren. Ze zijn allebei indringend op het volk aan het inpraten maar hij ziet wat de regering doet als dwang en wat hij zelf doet als handelen in het voordeel van het volk. Dat is krom. Dit gedrag is niet alleen onverantwoordelijk maar een parlementariër onwaardig.                         De heer Belfort is selectief bezig als hij zijn mening geeft. Hij weet van de ongeregeldheden die in zijn partij plaats vinden. Die vuile was brengt hij echter niet naar buiten. Hij staat echter wel te trappelen om onwaarheden over anderen rond te strooien. Hij beweert dat er veel klachten zijn tegenAstraZenica de en dat er zoveel doden zijn door dat middel. Dat is niet waar. Dokter Stephen Vreden en andere specialisten hebben hier tekst en uitleg over gegeven. En er vielen juist doden doordat men niet op tijd is gaan vaccineren en de regels negeerde.                                                                                                                                            Het is waar dat elk mens het recht heeft om te doen wat hij wilt en te zeggen wat hij wilt. Toch is mijn advies aan deze parlementariër om goed na te denken alvorens te spreken. Verkondig geen onwaarheden zonder bewijs en meet niet met twee maten. Stop met het kuilen graven voor een ander want je kan er zelf in vallen.

“Té joe meki dedekisie gi trawan, joe egie skin sa finnie didon presie.”

Josta Vaseur    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: