De rationalisering van de EBS Elektratarieven

Ingaande 1 juli 2021 zal de gemeenschap te maken krijgen met significant hogere tarieven gebaseerd op een andere calculatiemethode en naar zeggen ten minste 100% dekking van de bedrijfskosten. De regering tezamen met de EBS en EAS hebben een brochure de wereld ingestuurd waarin wordt geïllustreerd welke de determinanten van de nieuwe tarieven zijn. Echter zonder enige onderbouwing. Het is natuurlijk belangrijk te weten waarvan je, als klant, de dupe zal worden. Maar even belangrijk is ook dat je als burger die deze last moet dragen ook het volgende wilt overwegen:

1. Is er in de afgelopen 12 maanden, parallel aan deze tarieven exercitie, een plan opgesteld om de kosten van de EBS te rationaliseren? Wat voert de RvC in deze feitelijk uit om haar honorarium te valideren? De ervaring leert dat hard ingrijpen in dit soort situaties d.w.z. toepassen van de “kaasschaaf” methode zonder aanzien van wie of wat dan ook de beste weg is. Dus alle afdelingen van de EBS moeten kosten snijden bv. (a) eind 2021 reductie 15% (b) eind 2022 reductie 25% (c) eind 2023 reductie 5%. Alhoewel dit willekeurig lijkt werkt het heel effectief! Belangrijk voor draagvlak van maatregelen is transparantie dus periodieke publieke rapportage van de voortgang van deze zelf sanering van de EBS.

2. Personeel: toepassen van de kosten saneringsmethode van “Boston Consulting Group”: d.w.z. van iedere werknemer op de kantoren inclusief het hogere management een “input-output” analyse. Dat houdt in dat door iedere “white collar” medewerker gerapporteerd wordt (1) van wie krijg je wat- (2) wat doe je er mee en wat produceer jezelf – (3) aan wie stuur je wat. De resultaten van deze analyse zijn altijd verbluffend en leiden tot veel afvloeiing omdat het steeds blijkt dat een groot aantal hoogbetaalde medewerkers gewoon “elkaar bezighoudt” zonder dat er iets uit voortkomt waar het bedrijf wat aan heeft.

3. De gemeenschap heeft het recht te weten hoe de kostprijs c.q. kostprijzen zijn bepaald. De EBS en EAS moeten er niet vanuit gaan dat de gemeenschap er toch niets van zal snappen. Want als dat zo is deugen de calculaties zeker niet. Het is geen “rocket science””.

4. De calculatiemethodiek van energietarieven is vergelijkbaar met die van telecommunicatie. Het gaat om een verdelingsmethodiek (“TOP-DOWN”) en “activity based costing” (of wel wie wat gebruikt moet naar evenredigheid betalen) of anderzijds de veel moelijker “BOTTOM UP” methode, dan wel beide doen en verschillen uitzoeken. Centraal is steeds de vraag welke kosten moet iedereen (dus de EBS) dragen en wat moet de individuele klant dragen.

5. Een groot deel van de kosten ten laste van de gemeenschap heeft van doen met de kwestie van 3 fasen en het daaraan gekoppelde kVA tarief van SRD 36,65/kVA (voor huishoudens). De EBS/EAS hebben hier de weg van simpelheid en onnodig belasten van de gemeenschap gekozen. Page 2 of 2 De EBS/EAS maken hier een denkfout. De 3 -fasen an sich is irrelevant. Waar het om gaat is hoeveel Ampères er potentieel afgenomen kunnen worden. De spanning is immers constant. De EBS brengt, omwille van efficiëntie, 3 fasen hoogspanning 12 kV (3 draden) in wijken en via de trafo in de paal 220V/3-fasen (4 draden) in de straten naar de huizen en dat zijn dus geen extra kosten voor de klant. De klant kiest zelf 3-fasen omdat het handig en veilig is om in je woning een gebalanceerde verdelingen over de groepen te krijgen en rekening te houden met toekomstige uitbreidingen. Bij de aansluiting bepaalt de EBS hoeveel vermogen gekoppeld aan 3-fasen de klant toegewezen krijgt door het plaatsen van de nodige zekeringen/veiligheidsschakelaars. Daar blijkt dat de EBS een vreemde calculatie hanteert door er van uit te gaan dat je alle apparatuur en verlichting tegelijk gebruikt gedurende 24 uren. Dus je strijkt, stofzuigt, heb je geluidsinstallatie keihard aan etc. tegelijk met alle airco’s … Het resultaat is dat vrijwel iedereen een te groot beschikbaar vermogen (kVA) toegewezen krijgt. En dat wreekt zich nu. De klant moet onnodig meer betalen en de EBS moet meer vermogen inzetten dat veelal niet gebruikt wordt. Overigens bij deze aansluitingen krijg de klant dan van de EBS vaak een offerte die een hartstilstand kan veroorzaken, ook al omdat de EBS de klant specifiek kosten toerekent die in feite of tot haar last behoren of door meerderen gedeeld moeten worden. Dit speelt bijvoorbeeld als je de enige bewoner in de straat bent en een aansluiting wilt. De EBS behoort in die gevallen rekening te houden met het aantal percelen dat in een straat is en niet alle kosten, inclusief de trafo, aan de eerste klant in de straat toe rekenen.

6. Klanten kunnen nu dus direct besparen door van de EBS te eisen dat de EBS de zekeringhouders/ veiligheidsschakelaars bij de meters vervangt zodat slechts het door de klant gewenste vermogen voor hun beschikbaar is. Verwacht mag worden dat dan veel klanten van de vrijwel standaard geplaatste 35A terug zullen gaan naar 3 x 20A (ca. 8 kVA) of zelfs lager. Immers voor een verbruik van gemiddeld 500kWh/maand en 3-fasen hebt je geen 3 x 35A (ca. 20 kVA) stand-by vermogen nodig Voor de EBS heeft dit ook kostenvoordelen omdat zij minder vermogen “stand-by” hoeft te houden om pieken op te vangen en ook dat het “commited” vermogen omlaag kan. Dit moet dan ook doorwerken in lagere tarieven.

7. In de brochure geeft de EBS/EAS een aantal “Huishoudens cases”, waarvan de ratio onduidelijk is. Zoals de dimensie luidt zijn het kWh’ s dus de duur van het gebruik per apparaat relevant. Alle gebruik wordt nu opgeteld en er rolt dan een totaal uit. Wat betekent het totaal? Is dat een geschat maand verbruik, zo ja hoeveel uur per apparaat? Wat betekenen de individuele getallen? 8. Het heeft er veel van dat de nieuwe tarieven een poging zijn om de geleden verliezen in korte tijd weg te werken en minder van doen hebben met de werkelijke en zelfs begrote kosten of wel voornamelijk het resultaat van calculaties van de boekhoudafdeling en niet van technici en economen.

ray / 16062021/ [email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: