Wan Okasi niet tevreden met 750 SRD voor de mens met een beperking

De verhoging van de uitkeringstoelage van SRD 500 naar SRD 750 voor mensen met een beperking is verre van zaligmakend voor de voorzitter van Stichting Wan Okasi, Aniel Koendjbiharie.

Nadat de hoogte van de maandelijkse uitkering bekend werd lanceerde Wan Okasi een brandbrief waarin de onvrede duidelijk naar voren kwam. Koendjbiharie ervaart het als een lichtpunt dat de Assembleeleden Patricia Etnel van NPS en Miquella Huur van de ABOP tijdens de behandeling in De Nationale Assemblee hebben gepleit voor verbetering van de positie van deze doelgroep. Hij wijst er op dat de druk verder moet worden opgevoerd. “Want er moet wel wat gebeuren”, zegt de voorzitter van Wan Okasi. Advocaat Robby Neslo is volgens Koendjbiharie de geestesvader van het wetsvoorstel dat voor een structurele oplossing voor de mens met een beperking moet zorgen.

Wettelijke basis ontbreekt

De hulp aan de mens met een beperking wordt nog steeds als een voorziening beschouwd, laat Neslo weten. Dit komt, omdat er nog geen sprake is van een wet waardoor het erop neerkomt, dat het momenteel onvoorspelbaar is wat de mensen ontvangen. De advocaat is van mening dat net zoals bij de AOV, premie wordt geheven uit solidariteit, het zelfde ook van toepassing zou moeten zijn op de groep mensen met een beperking. Neslo zijn slogan is dat niemand weet hoe zijn of haar gezondheidsstatus er de volgende dag uitziet. “Kijk maar naar de blijvend gehandicapten ten gevolge van verkeersongevallen”, merkt hij op.

Mensen met een beperking hebben het veel moeilijker dan de valide mens, onderbouwt de jurist. Vandaar dat Neslo drie jaar geleden een wetsvoorstel indiende bij de Assemblee ten behoeve van lotsverbetering van de doelgroep. De advocaat stelt hard, dat de mensen uit de voorzieningen sfeer gehaald moeten worden. Hij geeft als voorbeeld dat Kinderbijslag een voorziening is “maar, de uitkering van deze mensen moet bij wet geregeld worden” . Neslo wil dat het voorspelbaar moet worden wat de mensen zullen ontvangen. “Het is nu niet voorspelbaar.” Om deze wet gedaan te krijgen is volgens de advocaat niet moeilijk.


Koendjbiharie is het eens met Neslo, hij beaamt dat wanneer de doelgroep op basis van de wet een uitkering krijgt het voor de mensen duidelijk is wat ze kunnen verwachten op maandbasis. “Je weet dan of je op basis van bijvoorbeeld het minimumloon betaald wordt.”  De conceptwet behandelt ook de gradaties van de beperkingen door de verschillen in onkosten, omdat niet iedere invalide persoon dezelfde kosten heeft. ‘

“Daarom moet de uitkering wettelijk geregeld worden want op dit moment is de voorziening niet wettelijk gestoeld.”Koendjbiharie besluit door te stellen dat de voorzitter van het parlement vorig jaar op 8 oktober met de groep gesprekken heeft gevoerd hieromtrent. De voorzitter van Wan Okasi houdt de vinger aan de pols en heeft zijn hoop erop gevestigd dat er daden zullen volgen.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: