Schooltassen door lokale vrouwen laten maken

Als het aan het Assembleelid Patricia Etnel (NPS-fractie) ligt wordt het jaarlijkse zogeheten schooltassen project vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) voortaan op heel andere wijze uitgevoerd. 

In plaats dat de schooltassen worden geïmporteerd zou een deel van de financiële middelen dat daarvoor is begroot aan vrouwen kunnen worden gegeven om de schooltassen lokaal te vervaardigen. Hiermee wordt de Surinaamse productie gestimuleerd, klein ondernemerschap onder vrouwen bevorderd en tegelijkertijd aan een stuk armoedebestrijding gedaan.  

Etnel deed het voorstel hiertoe afgelopen dinsdag 15 juni tijdens de behandeling in het parlement van de begroting en het Herstelplan. Op de begroting van het ministerie van SoZaVo is voor dit jaarlijks terugkerend schooltassen project een bedrag van SRD 14 miljoen opgenomen. Ze stelt voor van dit bedrag SRD 4 miljoen weg te halen en te geven aan vrouwen voor het vervaardigen van de schooltassen. Voor wat betreft de inhoud van de schooltassen, de leermiddelen zoals schriften en schrijfgerei, stelt ze voor via diplomatieke kanalen donoren te benaderen. Ze is er honderd procent van overtuigd, dat donoren positief zullen reageren, omdat er vertrouwen is in de huidige regering en het beleid.

Van het resterend bedrag van SRD 10 miljoen stelt ze de regering voor om SRD 2 miljoen te investeren in zorgvervoer voor personen met een beperking. De SRD 750 aan ondersteuning voor deze groep burgers is bij lange na niet voldoende. Met de investering in zorgvervoer wordt er iets duurzaams gedaan voor personen met een beperking, meent Etnel.  

Voor de SRD 8 miljoen die overblijft van het begroot bedrag van SRD 14 miljoen stelt het Assembleelid voor deze te investeren in het scheppen van voorwaarden voor ondernemerschap onder jongeren.

Deze voorstellen van Patricia Etnel, zijn zeer specifiek en gericht op doelgroepen. Ze zijn ook direct resultaat gericht. Ze zei zulke specifieke en gerichte voorstellen in het sociaal programma van het Herstelplan (HP) nogal te missen. Ze riep de regering op om het onderdeel sociaal programma van het HP nader te bekijken en de nodige verbeteringen aan te brengen. ‘Het sociaal programma’ moet volgens de politica heel sterk zijn.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: