Ministers Mathoera en Kuldipsingh overhandigen voedselpakketten aan sociale instellingen Nickerie

In het kader van het project “Landelijke distributie van voedselpakketten” van de regering, heeft minister Krishna Mathoera van Defensie met minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken dinsdag 15 juni een aantal sociale instellingen bezocht in Nieuw-Nickerie. 

Samen met de districtscommissaris (dc) van Nickerie, Senrita Gobardhan, en de coördinator van het project Stanley Dijksteel, hebben de bewindslieden de instellingen aangedaan. Beide ministers overhandigden voedselpakketten aan de leidinggevenden van de diverse instellingen.

Bij de bezochte instellingen hebben de ministers een kort gesprek gevoerd met de verantwoordelijken en de noden aangehoord. Zowel minister Mathoera als minister Kuldipsingh heeft gewezen op het belang van de steun die de overheid biedt vanuit het project aan sociaal zwakkeren. ‘Het is niet veel, maar het is wel het beetje dat de regering alvast kan doen om de nood te verlichten. We hopen dat dit gebaar inspiratie en kracht kan geven om door te gaan met het goede werk en geduld te betrachten totdat we uit deze crisis komen’, zei minister Mathoera.

Minister Kuldipsingh zegt dat de regering haar solidariteit toont met het volk. ‘We zitten allemaal als ministers in de regering en geven gezamenlijk uitvoering aan het project. Ik kan het niet nalaten om zelf mijn ondersteuning te bieden. We staan achter het volk’, merkte de minister op. 

Het bezoek van de ministers begon bij de quarantaine opvangplek in het VHP Centrum Nickerie. Daar zijn pakketten overhandigd aan de hoofdzuster. Daarna bezochten de bewindsvrouwen de bejaardentehuizen Rust en Werk en Huize Francis, de kindertehuizen Olga Clark en Gaytrie en het internaat Shiloh. Verder werd een bezoek gebracht aan het zuster Dankerscentrum, twee instellingen van Thuis en Daklozen, stichting Adullam, het Multifunctioneel Centrum Nickerie en het Medisch Mungra Centrum (MMC). 

Eerder ‘s morgens startten de ressortsraadsleden van Nickerie met het uitdelen van voedselpakketten in Nieuw-Nickerie. Verschillende wegen in de hoofdplaats van het rijstdistrict werden aangedaan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: