Nationaal Archief staat stil bij Internationale Archieven Dag met webinar

Archief professionals wereldwijd organiseren elk jaar op 9 juni activiteiten om het publiek bewust te maken van het belang van archieven voor de gemeenschap en om het beroep van archivarissen centraal te plaatsen. 

In 2007 heeft de International Council on Archives (ICA) tijdens hun algemene ledenvergadering ertoe besloten om 9 juni (hun oprichtingsdag 9 juni 1948) als de Internationale Archieven Dag te kiezen. Sedert enkele jaren hebben leden ervoor gekozen om een hele week aandacht te besteden aan archieven. Het thema dit jaar is ‘Empowering Archives; Inclusivity, Collaboration and Accountability’, waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol en het belang van archieven voor de gemeenschap en de wijze waarop de gemeenschap betrokken kan worden in het zichtbaar maken van de archieven.  

Ondanks de vele uitdagingen waarvoor het Nationaal Archief Suriname (NAS) nu staat, zal de International Archives Week niet ongemerkt voorbijgaan, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht.

Het NAS heeft vrijdag 11 juni vanaf twee uur ‘s middags  een webinar om de resultaten van het crowdsourcing project ‘Vind Jezelf Vind Su’ te presenteren aan het publiek. In november 2020 is dit project gelanceerd en tientallen vrijwilligers hebben zich opgegeven om via het softwareprogramma Transkribus (free trial versie) het archief van het commissariaat van de inlandse bevolking te transcriberen en redigeren. Tijdens de webinar zal het resultaat ook worden geanalyseerd door een historica. Het publiek kan zich nog aanmelden voor het bijwonen van de webinar door een email te sturen naar [email protected]

Het Nationaal Archief Suriname heeft sedert de uitbraak van de Covid-pandemie zijn projecten op een heel laag pitje moeten uitvoeren door onder andere de afgekondigde Covid-maatregelen. Een groot struikelblok om van huis uit te werken is de toegang tot internet; vele archiefmedewerkers beschikken niet over optimale toegang tot internetfaciliteiten.

Zo is het project ‘Het opstellen van selectielijsten ten behoeve van de overheidsorganen’ voorlopig on hold gezet. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de archieven die momenteel nog berusten op de ministeries. Tijdens de reguliere inspectiebezoeken die het NAS-team heeft afgelegd aan enkele ministeries en districtscommissariaten is gebleken, dat het deskundig kader veelal niet meer op de DIV-afdelingen (Documentaire Informatievoorziening) werkzaam is, er nieuwe afdelingshoofden zijn benoemd enzovoorts  Om ruimte te creëren voor nieuw personeel, zijn archiefruimten ook ontruimd en de archieven op gangen geplaatst.  

Deze ontstane situatie is zeer alarmerend voor het totaal archiefbeheer in Suriname. De nationale archivaris, Rita Tjien Fooh, zal op kort termijn in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken zich beraden hierover en voorstellen aandragen teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen van het archiefbeheer bij de overheidsorganen. 

Al enkele jaren is het plan om een archiefdepot te bouwen voor het bewaren van de archieven die nog berusten bij de overheidsorganen. Vanwege de financieel-economische crisis is dit plan nog niet gerealiseerd, maar via donoren hoopt het NAS dit binnen 1 tot 2 jaar uit te voeren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: