Regering overlegt vrijdag 18 juni verder met vakbeweging over sociaal akkoord

De regering overlegt vrijdag 18 juni verder met de vakbeweging. De inzet van deze besprekingen is het bereiken van een sociaal akkoord. President Chandrikapersad Santokhi zei woensdagmiddag 9 juni op een persconferentie, dat de regering al geruime tijd in gesprek is met de vakbeweging. Soms gezamenlijk in collectief verband, en soms individueel als vakcentrale. 

Het is volgens de president bekend dat er verdeeldheid is binnen de vakbeweging inzake in te nemen standpunten met betrekking tot maatregelen van de overheid.

De regering had woensdagochtend een bespreking met vertegenwoordigers uit de vakbeweging. Deze bespreking was voornamelijk bedoeld om de vakbeweging te informeren over de koopkracht versterkende maatregelen van de regering. Vertegenwoordigers van de vakbeweging beklaagden zich erover dat zij geen inbreng hadden in de genomen maatregelen.  

Van regeringszijde werd erop gewezen, dat de maatregelen die woensdag bekend zijn gemaakt, genomen zijn, noodzakelijk zijn omdat de samenleving erom vraagt en de nood erg hoog is. 

Het overleg van vrijdag 18 juni zal zich toespitsen op het bereiken van overeenstemming die moet leiden tot een sociaal akkoord.  Het gaat er volgens president om, dat de regering de inzichten van de vakbeweging verneemt met betrekking tot te nemen maatregelen  in het kader van het Herstelplan en de tijdslijn daarbij horend. Deze inzichten zullen onderdeel vormen van de debatten in het parlement ter goedkeuring van het Herstelplan en de begroting. Het meekrijgen van de vakbeweging en het bedrijfsleven met het Herstelplan is erg cruciaal voor de regering voor een vlotte uitvoering ervan.

SS    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: