Bouva (NDP): ‘Onze eigen natuurkrachtige kruiden en planten hebben hun effect bewezen’

‘Minister Ramadhin, verlaat u het pad van confrontatie’

Tijdens zijn betoog dinsdagmiddag 8 juni in De Nationale Assemblee ging het NDP-Assembleelid Melvin Bouva onder andere en met nadruk in op alternatieve geneeswijzen en op de aanval van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op drie critici (Steve Meye, Ricky Stutgard en Richard Cullimore) en een krant als het gaat om de aanpak van Covid-19 en de vaccinatiecampagne.

Bouva: ‘Tijdens de behandeling van ons agendapunt over de Covid-situatie hebben onder andere lid Stephen Tsang en ik alternatieve behandelmethodes, met natuurlijke geneeskrachtige kruiden, en de behandeling met het wereldwijd bekend middel Ivermectine als alternatief in de strijd tegen Covid aan de orde gesteld. De beantwoording van minister Ramadhin was mijns inziens echter niet steekhoudend en onbevredigend. De realiteit is daar. Vele behandelingen met onze eigen natuurkrachtige kruiden/planten hebben hun effect bewezen om onder andere de toediening van de noodzakelijke vitamines A, B C en D, om het immuunsysteem te versterken en om chronische aandoeningen zoals diabete, hoge bloeddruk en maag- en longaandoeningen te verhelpen. Deze kunnen, als niet volledig minstens aanvullend c.q. complementair zijn aan elke andere behandeling. De erkenning van de minister en de regering hiervoor is echter uitgebleven.’

‘De kracht van de natuur nog niet wetenschappelijk bewezen’

Volgens Bouva wordt ‘de kracht van onze natuur met een simpel “is nog niet wetenschappelijk bewezen” of “medisch onderzocht” afgewenteld en vooruitgeschoven tot het moment dat we hier de meest ideale labs en onderzoekscentra hebben neergezet. Dit terwijl er genoeg kader – afgestudeerden, biologen en ter zake deskundigen – hier in Suriname en in diaspora rondlopen.’

‘Ik wil in dit verband opnieuw vragen om op korte termijn concrete actie te ondernemen voor de erkenning, maar ook toepassing van onze natuur als alternatieve bron behandeling van vele ziektes en aandoeningen. Informeer en educate de samenleving… Het is onnodig er een controverse van te maken, vaak op basis van onwetendheid of de zucht naar sensatie. Feit is: Wetenschap en natuur voeden elkaar en vullen in veel gevallen elkaar aan..’

‘Er zijn mensen die geloven in de kracht blaadjes en bomen’

‘Er zijn mensen die geloven in de kracht van blaadjes en bomen, zoals citroengras en zuurzakbladeren, versus degenen die pas geloven totdat alles wat uit de blaadjes en bomen komt in een lab onderzocht en getest is en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) goed bevonden, dat mag, dat kan. Wat ik wil zeggen is misken de waarde en kracht van onze natuur niet. De rol van de overheid hierin is crucial, ook van de Assemblee, want ik zie ook leden meedoen en zelfs vuur stoken.’

Ivermectin

Wat volgens het NDP-Assembleelid wel in zekere mate wetenschappelijk al onderzocht en toegepast wordt is het geneesmiddel Ivermectin. ‘Ook hierin was de minister onvolledig’, aldus Bouva.. ‘Ivermectine tabletten worden doorgaans gebruikt als behandeling tegen bepaalde parasitaire infecties, maar blijken volgens wetenschappelijke studies nu ook effect te hebben tegen het Covid-19 virus. Via diverse bronnen wordt de hoop aangewakkerd dat Ivermectine ook werkt tegen Covid-19, dit mede gebaseerd op onder andere informatie van de Amerikaanse arts-onderzoeker dr. Pierre Kory van de Frontline Covid 19 Critical Care Alliance (FLCCC), in de VS. In steeds meer landen wordt Ivermectin opgenomen in het behandelprotocol voor Covid-19

Wat zegt Suriname? Beter nog, wat doet Suriname, op een moment dat we de strijd tegen Covid aan het verliezen zijn, dagelijks het aantal besmettingen en helaas ook doden toeneemt? Ik vraag de minister een medisch team samen te stellen om deze en mogelijk andere alternatieve medicijnen diepgaand te onderzoeken met als doel de regering te adviseren en zodoende het leed dat Covid-19 veroorzaakt te verzachten. Ik vraag ook het resultaat van het onderzoek met de Assemblee te delen.’

‘Respect en waardering voor voor- en tegenstanders’

Bouva stapte vervolgens over op de onlangs gedane waarschuwing c.q. bedreiging van minister Ramadhin aan het adres van drie landgenoten. ‘Wij leven in een multi-etnische, multi-disciplinaire en multi-religieuze samenleving. Minister, I warn you, op straat zouden we zeggen me bar yu, maar in deze zeggen we, ik waarschuw u. Verlaat u het pad van confrontatie. In een democratie moeten wij respect en waardering hebben voor voor- en tegenstanders. Het is opvallend dat juist vanuit de hoek van de zogenoemde democraten dergelijke intimidaties geuit worden. Ook naar de vrije pers, die geheel volgens journalistieke principes nader onderzoek wenst te doen naar de handel en wandel van het Covid-beleid. Dis no kan. Laat de mensen hun mening geven, laat de pers haar werk doen. Nodig ze uit minister en praat. Praat. Educate people, don’t stress them.’

Bouva stelde een reeks vragen aan Ramadhin: ‘Wat is een vaccinatie? Wat zit in dit vaccin? Wat is het doel van dit vaccin ten opzichte van andere ontwikkelde vaccines? Er is veel onduidelijkheid en onzekerheid over het Covid-19 vaccin en de keuze en werkwijze van de regering. Hou presentaties, nodig relevante groepen en leiders uit en bespreek het. Doe dat liever in plaats van, van de toren te schreeuwen en op te roepen dat vaccineren de redding en oplossing is, zonder hen te helpen in hun keus. En nog erger, als ze van mening verschillen te intimideren met de wet.’

‘Ik neem het op voor het democratisch recht voor alle Surinamers en de bescherming van de rechten van de vrije pers. Ik kijk uit naar de correctie van de regering c.q. minister op dit stuk.’

PK

error: Kopiëren mag niet!