Opvangtehuis voor mishandelde vrouwen operationeel

Op 12 december vorig jaar vond de oplevering en tevens heropening plaats van het STICRIS vrouwenopvangtehuis aan de Kankantriestraat 16 te Paramaribo. De herbouwde vrouwenopvang biedt opvang aan 13 vrouwen en hun kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. 

Geweld tegen vrouwen neemt wereldwijd toe en Suriname is daar geen uitzondering op. Uit cijfers blijkt dat zeker één op de drie vrouwen in de wereld geweld ervaart van haar partner. Het is de bedoeling dat de vrouwen maximaal zes maanden zullen worden opgevangen en begeleid. Daarna moeten zij zodanig in hun kracht zijn gezet dat ze zelf verder kunnen.

Met ondersteuning van Quota Suriname is het STICRIS na 9 jaren gelukt (het oorspronkelijke opvangtehuis is in 2011 geheel verbrand door brand verwoest) de financiering voor de herbouw en gedeeltelijke inrichting rond te krijgen. Apache Corporation Suriname heeft in het kader van haar corporate social responsibility voor het aanzienlijke bedrag van US$ 450.000 de herbouw van de vrouwenopvang gefinancierd. 

Voor de inrichting zijn fondsen en goederen gedoneerd door Quota Suriname, IAmGold Golf Charity Fund, Olibis NV, Kirpalani Foundation, Eco Resort NV, Mozart Security NV, Cobo NV, Hakrinbank NV en Pizza Hut Suriname. Donatieverzoeken voor de verdere inrichting zijn in behandeling bij enkele bedrijven en organisaties.  

STICRIS is voor de exploitatie van het opvangtehuis volledig afhankelijk van donaties. De overheid, met name de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Justitie en Politie, heeft toegezegd te zullen voorzien in personeel (maatschappelijk werksters, interieurverzorgster en bewakingspersoneel). Het privé beveiligingsbedrijf United Professional Service N.V. voorziet vanaf de heropening in de bewaking van het opvangtehuis.

Door bemiddeling van het NPS-Assembleelid drs. Patricia Etnel voorziet sinds kort BBS, de speciale beveiligingseenheid van het ministerie van Justitie en Politie, ook deels in de beveiliging. 

Voor de exploitatie zijn bedrijven en personen benaderd om een kamer te sponsoren voor een jaarlijks bedrag. Voor dit jaar hebben Integra Port Services NV/DP World Paramaribo, HEM Suriname NV, Lucky Store NV, Viresh Ramdatmisier, Fernances Social Foundation, DSB Bank NV en Quota Suriname een kamer gesponsord. Er is ook enkele sponsoren die anoniem wensen te blijven.


Mede door de corona-pandemie verloopt de opstart zeer moeizaam. Het door de overheid toegezegde personeel is, op een interieurverzorgster na, nog niet gerealiseerd. Dankzij bemiddeling van het VHP-Assembleelid lid Cheryl Dijksteel zal per 1 juni mevrouw J.S. Valpoort-Vrede in dienst treden als directeur van de vrouwenopvang. Er zijn tevens vergaande gesprekken met een maatschappelijk werkster.  

Het bestuur blijft zich inzetten de volledige operationalisatie zo spoedig mogelijk op de rails te krijgen.  Met alle steun en medewerking zal dat zeker lukken, aldus het bestuur.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: