Minister Levens: “Ik kan niet doen alsof er geen Covid-19 crisis is”

Schooljaar wordt op basis van het eerste en tweede kwartaal afgesloten

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft dinsdag 1 juni tijdens een zoom-persconferentie overgangsnormen gepresenteerd voor het schooljaar 2020/2021. “Als ministerie hebben wij het geloof dat wij het kunnen. Samen zullen we het schooljaar goed afsluiten.” De bewindsvrouw heeft aangegeven, dat het schooljaar op basis van het eerste en tweede kwartaal wordt afgesloten. 

Toetsing basisvakken 

De focus zal bij de toetsing liggen op de basisvakken. Bij de basisschool zijn deze rekenen en taal. Voor de Mulo zijn de basisvakken Nederlands en Engels tezamen met de basisvakken wiskunde en natuurkunde. Voor het VWO en Havo zijn de basisvakken Nederlands en Engels samen met de richtingsvakken. Minister Levens benadrukte, dat alleen de werkelijk behandelde leerstof zal worden getoetst. Er zullen alternatieve toetsingsvormen worden toegepast.

“Op de lagere school gaat men naar de volgende klas met een observatieformulier, rubriek toetsingsformulier criteria en voortgangsrapport, waarbij zal worden omschreven waarom leerlingen met bepaalde cijfers overgaan.” Voor de Muloschool is er een rapport met overgangsnormen. Voor eindexamenklassen wordt het eindexamen meegenomen. Bij het Havo en het VWO wordt de afsluitende toets meegenomen bij de beoordeling.

Stil staan geen optie

Op vragen van media stelde de bewindsvrouw, dat het ministerie nooit de opdracht heeft gegeven voor online lessen. “Wij hebben de scholen gezegd, dat niemand uit de boot mag vallen.” Over het herstarten van de lessen stelde de minister “Ik kan niet doen alsof er geen Covid-crisis is. Er zijn letterlijk directeuren aan het virus gestorven en begraven. Dus dat kan ik niet doen. Online lessen hebben niet alle leerlingen bereikt, vandaar dat er in samenspraak met de scholen de daadwerkelijke behandelde leerstof tot en met het tweede kwartaal getoetst zal worden. Het streven is dus wel om bij heropening van de scholen de materie van het derde kwartaal alsnog over te brengen aan de scholieren”. 

Automatisch doorstromen

De minister gaf ook aan, dat stilstaan binnen het onderwijsproces geen optie is, want anders ontstaat er een verstopping. Vandaar, dat de leerlingen automatisch doorstromen naar het volgend leerjaar.  Levens heeft zich lovend geuit over de inzet van scholieren, ouders en de leerkrachten, gedurende deze uitdagende tijd. Zij drukt iedere student op het hart alle mogelijkheden te benutten om te blijven studeren. Ook al moet dat op een eigen tempo. Minister Levens sloot af door de leerkrachten, ouders en schoolgaanden hoop en moed in te spreken.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: