SZF werkt aan realisatie Premium-kaart voor agenten, brandweerlieden en penitentiaire ambtenaren

De Stichting Staatsziekenfonds, SZF, werkt aan een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat (gepensioneerde) politie-, brandweer- en penitentiaire (PBP-)ambtenaren en gezinsleden gedurende een jaar geen eigen bijdrage hoeven te voldoen voor het verkrijgen van medische dienstverlening.

Daartoe is het de bedoeling dat deze groep ambtenaren een zogenoemde ‘PBP-Premium’ SZF-kaart zullen ontvangen. Een ander zou per 1 juni al moeten gaan gelden.

Onder de medische dienstverlening vallen de gebruikelijke standaard ziektekostenverzekering, tandheelkundige behandelingen en zogenoemde ‘meerrechten’ die niet in de standaard verzekering zijn opgenomen, waaronder ‘klasseligging’. Dit heeft Dagblad Suriname uit betrouwbare bron vernomen. Het pakket bij de PBP-Premium-kaart bestaat uit een uitgebreide lijst met diverse voorzieningen, waaronder laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, medisch specialistische hulp, 1e klas opname in een ziekenhuis, nierdialyse, pacemakers, vervoer in een ambulance en knie- en heupprothesen, thuiszorg en opticien. 

Volgens door Dagblad Suriname verkregen informatie moet het ministerie van Justitie en Politie uiterlijk 30 juni SRD 100.000 overmaken naar het SZF als garantstelling dat op tijd betaling van extra betalingen door het SZF aan de dienstverleners wordt voldaan. Daarnaast wil het ziekenfonds van het ministerie maandelijks 15 procent van de meerkosten voor geleverde administratieve werkzaamheden.

Een en ander is het resultaat van de recente onderhandelingen tussen het ministerie van Justitie en Politie en het bestuur van de Surinaamse Politie Bond. Een premium kaart was een van de eisen van de bond. 

Verslechterde relatie

De relatie tussen politieambtenaren en SZF blijkt danig te zijn verslechterd. Zo liet eerder deze maand hoofdinspecteur Sergio Gentle, penningmeester van de Surinaamse Politiebond, weten dat elke andere optie beter is dan SZF, omdat volgens hem de politie wordt gedupeerd door SZF, zoals bij de tandheelkundige behandeling. Agenten mogen alleen voor trekken en vullen van tanden naar de tandarts, omdat die behandelingen alleen gedekt worden door SZF. Gentle beweerde, dat dat lijkt op willekeur en manipulatie van SZF. Ook zei hij een paar weken geleden, dat een vrijwillig verzekerde SRD 150 tot 250 betaalt, terwijl de politie 7% van het bruto-inkomen en overwerk moet betalen aan SZF, hetgeen zo’n SRD 1.600 tot 2.500 per maand zou bedragen. Verder stelde Gentle dat diverse medicijnen niet in de klapper zijn opgenomen en voor die medicijnen moet worden betaald uit eigen zak.

Met de zeer waarschijnlijke komst van de Premium-kaart moet aan de onvrede binnen het korps over de relatie met SZF een einde komen.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: