Nederland stuurt naar verwachting na week 25 tussen 500.000-700.000 AstraZeneca-vaccins

Binnenkort mogelijk ook weer Nederlands medisch personeel in Suriname vanwege de zorgelijke Covid-situatie

De regering bericht vrijdagmiddag 28 met, dat Suriname met Nederland overeenstemming heeft bereikt over de donatie, afhankelijk van de behoefte en vaccinatiebereidheid, van tussen de 500.000 en 750.000 vaccins van het merk AstraZeneca. De levering van de vaccins is voorzien na week 25, mits de aanleveringen op tijd zijn. Dit zijn de ministers van Volksgezondheid van beide landen, Amar Ramadhin en Hugo de Jonge, overeengekomen.

Suriname had ook het verzoek gedaan voor het beschikbaar stellen van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de inzet van Nederlands medisch personeel in het kader van het bestrijden van de Covid19-pandemie. Gezien de acute behoefte aan medicinaal zuurstof zal met ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Defensie een tweetal zuurstofcontainers worden ingezet in Suriname. 

Oud-Directeur-Generaal van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), dr. M. Sprenger, zal vanuit de Nederlandse kant de coördinatie van de steun op zich nemen. Samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra (NFU) kijkt hij naar een zo spoedig mogelijke inzet van medisch personeel in Suriname. In Suriname zal de coördinatie worden geleid vanuit het ministerie van Volksgezondheid. 

Details en planning worden de komende dagen verder uitgewerkt door Nederlandse- en Surinaamse partners en gecoördineerd door de Surinaamse ambassadeur in Nederland.

Hieronder ter veruidelijking ook de tekst van de brief van minister De Jonge aan de Surinaamse regering:

‘Recent heeft de Surinaamse regering de Nederlandse regering opnieuw verzocht bij te dragen aan de bestrijding van de COVID-pandemie in Suriname. In een eerder stadium heeft de Nederlandse regering Suriname al ondersteund met twee uitgebreide COVID-19 steunpakketten ter waarde van 6,5 miljoen euro, bestaand uit onder andere ventilatoren, persoonlijke beschermingsmiddelen en medicatie. Inmiddels bevindt Suriname zich in een derde golf, en verslechtert de situatie nog steeds elke dag. Vaccins vormen een belangrijk instrument in het bestrijden van de pandemie aldaar. Suriname heeft zich aangesloten bij het Covax-initiatief, maar als gevolg van de wereldwijde schaarste aan vaccins, zijn via deze weg tot op heden slechts zeer kleine aantallen vaccins aan Suriname geleverd. 

Zoals toegezegd tijdens het COVID-19-debat van 12 mei jl. informeer ik u over de verdere inzet van Nederland om Suriname bij te staan in de strijd tegen de pandemie. De Surinaamse minister van Volksgezondheid heeft mij een brief gestuurd met daarin het verzoek tot additionele steun in hun strijd tegen de pandemie. Gezien onze bijzondere relatie met Suriname en de nauwe verwantschap tussen onze samenlevingen, ligt het voor de hand Suriname te helpen. Ik heb hierover deze week overleg gevoerd met mijn Surinaamse collega en aangegeven dat ik voornemens ben na week 25, mits de leveringen het toelaten, vaccins van AstraZeneca te doneren aan Suriname. Het exacte aantal te doneren vaccins wordt momenteel nader bepaald, maar zal gezien de bevolkingsopbouw van Suriname, alsmede de vaccinatiebereidheid, liggen tussen de 500.000 en 750.000 doses. 

Tevens heeft mijn Surinaamse collega een verzoek gedaan tot het beschikbaar stellen van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de inzet van Nederlands medisch personeel. Gezien de acute behoefte aan medicinaal zuurstof zal met ondersteuning van Defensie zo spoedig mogeljk een tweetal zuurstofcontainers worden ingezet. Komende dagen brengen we samen met Suriname verdere vraag en aanbod bij elkaar. Oud-directeur-generaal van het RIVM, dr. M. Sprenger, zal vanuit Nederland de coördinatie hiertoe op zich te nemen. Samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra (NFU) kijkt hij naar een zo spoedig mogelijke inzet van medisch personeel in Suriname. Ik zal u blijven informeren over de inzet van Nederland om de pandemie in Suriname te bestrijden.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: