Mobiele toiletten voor door wateroverlast getroffen gezinnen Gangaram Pandayweg, Saramacca

De Gangaram Pandayweg, voorheen bekend als Larecoweg in het district Saramacca, is deels onder water gelopen. Ook de percelen, huizen en toiletten van de bewoners staan onder water, met alle gevolgen van dien, aldus het commissariaat op zijn Facebook-pagina.

Bewoners moeten hun behoeften doen op hoger gelegen delen in de openlucht wat als mensonterend en onhygiënisch bestempeld kan worden. De districtscommissaris van Saramacca,  Sherin Bansi-Durga, heeft direct na rapportage van de bestuursdienst contact opgenomen met het NCCR, het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing, voor hulp.

Ook heeft de districtscommissaris dinsdagmorgen 25 mei contact opgenomen met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gracia Emanuel, om de ontstane situatie te Larecoweg met haar te bespreken.

De minister van ROS heeft op voorstel van de districtscommissaris direct  mobiele toiletten laten aanrukken om de 25 gezinnen die daar onder water zitten te helpen. Vooral voor de vrouwen en kinderen moeten deze mobiele toiletten als eerste hulp gezien worden.

De mobiele toiletten zullen voorlopig door de onderwater gelopen  gezinnen gedeeld moeten worden.

De districtscommissaris heeft dinsdagmorgen samen met het VHP-Assembleelid Rajindre Debie een bezoek gebracht aan het getroffen gebied te Gangaram Pandayweg.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: