Districtscommissaris Coronie bezoekt door wateroverlast getroffen gebieden

Een gemengde delegatie onder leiding van districtscommissaris Maikel Winter van Coronie heeft dinsdag een veld oriëntatie gedaan in de door wateroverlast getroffen gebieden, zo bericht het commissariaat woensdag 26 mei. Hierbij zijn alle ressorten bezocht. 

Gebleken is dat de oorzaak van dit probleem een breuk bij de waterkerende dam is in het achterland van Coronie. 

Winter heeft in Ingi Kondre in het ressort Welgelegen onmiddellijk de lozingen laten opschonen door Surzwam, die ook ondersteuning heeft aangeboden. 200 Palen worden woensdag verzameld die gelijk gebruikt zullen worden om de breuk te dichten. De lokale gemeenschap van het ressort Welgelegen heeft hiervoor de volle ondersteuning toegezegd. 

De heer Sedoc van de afdeling Ontwatering van het ministerie van Openbare Werken was ook aanwezig. Hij zei er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat het overtollige water afgevoerd wordt uit de bewoonde gebieden. De districtscommissaris zal ook de ressortleider van Landbouw, Veeteelt en Visserij Coronie instrueren om een oriëntatie te laten doen bij de mensen die schade hebben geleden aan hun landbouwgewassen en vee.

 

Tijdens de veld oriëntatie ontmoette de delegatie ook parlementariër Remie Tarnadi, die ook een veldbezoek deed. Hij benadrukte dat er niet tegen de natuur gevochten kan worden. De gemeenschap zal nog een beetje geduld moet betrachten terwijl er wordt gewerkt aan de oplossing voor het probleem.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: