Regering over wateroverlast: ‘Blijf kalm en probeer voorzorgsmaatregelen te treffen’…

Namens de regering van Suriname zegt president-commissaris Pretab Bissumbar van NV SurZwam (Suriname Zwaar Materieel), dat er een calamiteit is inzake de ontstane wateroverlast in verschillende delen van het land, aldus de voorlichtingsdienst van de regering dinsdagavond 25 mei.

Vanwege onder meer extreme regenval en andere natuurlijke invloeden zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Bissumbar roept op tot kalmte, omdat de regering naar oplossingen zoekt. Er is een interdepartementale commissie ingesteld bestaande uit deskundigen van de ministeries van Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Sport en SurZwam die met een structurele aanpak moet komen.

Op dit ogenblik is het wel mogelijk om via de Surinamerivier bij een lage  waterstand het water af te voeren. Maar, dat kan niet via de Saramaccarivier, omdat het Saramaccakanaal en de daarop aangesloten waterwegen van Zuid-Paramaribo en het noordelijke deel van Wanica, onder water staan.

Om dit probleem te verhelpen zal de Staat zo’n 20 pompen die geschonken zijn via een kredietlijn van India, inzetten in verschillende gebieden om het overtollig water zo snel als mogelijk weg te pompen. Vooral rondom Paramaribo, Wanica en Wageningen (waar de Nickerierivier buiten haar oevers is getreden) zullen versneld aangepakt worden.

Aan de samenleving wordt gevraagd kalm te blijven en indien mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. De regering doet er alles aan om binnen enkele dagen de waterhuishouding zodanig aan te pakken dat de gebieden weer droog komen te liggen. De regering werkt aan het structureel oplossen van dit vraagstuk.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: