NPS-voorzitter wil dat coalitie-collega’s besluit inzake aanstelling Leo Brunswijk in EBS-top terugdraaien

De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, heeft donderdag 20 mei in een brief aan de zijn collega’s in de coalitie-top – de voorzitter van de VHP, ABOP en PL – verzocht om het besluit Leo Brunswijk te benoemen in de dagelijkse leiding van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) ‘zo spoedig mogelijk terug te laten draaien’. 

De naam van Leo Brunswijk wordt niet concreet in het schrijven genoemd. Wel staat in de eerste zin: ‘Reeds geruime tijd volgen wij het benoemingenbeleid van de regering, waarbij meerdere familieleden van leidinggevenden steeds meer functies in het staatsbestel invullen. De informatie m.b.t. de maatregelen, president commissaris in de dagelijkse leiding, bij de NV. EBS kunnen wij niet goedkeuren.’

Volgens Rusland, gaat de bevolking ‘al jaren gebukt onder een slechte financieel-economische situatie, waarbij de huidige regering met man en  macht herstel hierin probeert te bewerkstelligen. Het zou daarom van verantwoordelijk leiderschap getuigen om ook ons benoemingenbeleid zodanig aan te passen, dat we geen additionele sociaal-maatschappelijk onrust creëren.’

Ook stelt de NPS-leider dat het ‘zelfzuchtig en ondoordacht benoemingenbeleid’ politieke instabiliteit teweeg zal gaan brengen en het succes van de uitvoering van het IMF-programma (Internationaal Monetair Fonds) nodeloos in gevaar brengen, met alle gevolgen van dien.

Tot slot schrijf Rusland in zijn brief, dat de NPS ‘altijd een goede en betrouwbare partner geweest’ is ‘en zal dat ook blijven, maar wenst thans wel kenbaar te maken zich ernstig zorgen te maken over het beleid met betrekking tot benoemingen binnen het overheidsbestel.’

Overigens, ook VHP-fractievoorzitter Asiskumar Gajadien in De Nationale Assemblee heeft zich uitgesproken over de kwestie Leo Brunswijk en gezegd dat de aanstelling binnen de top van de EBS moet worden teruggedraaid.

Het is overigens niet duidelijk of de NPS consequenties gaat verbinden aan het eventueel toch aanblijven van Leo Brunswijk als ‘teammember’ binnen de EBS-leiding. NPS-voorzitter Rusland was, vooralsnog, niet bereikbaar voor een reactie.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: