Beknotting parlementair werk Assemblee internationaal aangekaart

IPU onderneemt actie 

De structurele en systematische beperking van spreektijden in De Nationale Assemblee en daarmee het recht van de volksvertegenwoordiging om adequaat verantwoording te eisen van de regering, is deze week diepgaand besproken tijdens de 7e zitting van het hoofdbestuur van de Inter-Parlementaire Unie (IPU), welke op 19 en 20 mei virtueel is gehouden. 

Ook de doodsbedreigingen en intimidatie van leden van de Assemblee en de onrechtmatige gevangenneming van gewezen vicepresident tevens lid van De Nationale Assemblee, Ashwin Adhin, zijn aan de orde geweest. NDP-Assembleelid Melvin Bouva, tevens hoofdbestuurslid van deze wereldorganisatie, heeft naast deze zaken ook bijzondere aandacht van de organisatie gevraagd om middels dialoog zich te blijven inzetten voor de bewaking van de democratie en de rechten van parlementariërs. Naast de kwestie in Suriname zijn ook ernstige misstanden van de parlementen in Yemen, Palestina, Venezuela, Haïti en enkele andere lidstaten besproken. 

‘Ik heb kennis genomen van de vele misstanden van parlementen in de wereld. Ik ben net als u erg verontrust. We moeten daarom gerichte actie ondernemen. Democratie en democratische rechten van parlementariërs is echter ook in uw lidstaat Suriname ernstig onder druk, waarbij leden in het bijzonder van de parlementaire oppositie, door de leiding een ernstige beknotting dan wel beperking van hun recht op spreken wordt opgelegd’, aldus Bouva. Hij voerde verder aan dat deze zaak systematisch en structureel plaatsvindt, waarbij zelfs het ordereglement meermaals bewust of onbewust wordt genegeerd. Zo ook vele brieven en protesten van de oppositie en delen van de samenleving.

‘Spreektijden naar willekeur opgelegd’

Spreektijden zijn volgens Bouva onvoorspelbaar ‘en worden naar willekeur opgelegd door de nieuwe leiding van het parlement, die veelal gebaseerd zijn op politieke rancune en een poging om de regering te beschermen voor hun plicht om verantwoording af te leggen in het parlement’. Volgens Bouva werkt deze situatie stremmend voor de parlementaire rechten en plichten. 

IPU’s Secretaris-Generaal Martin Chinchong gaf in reactie aan dat een soortgelijke situatie zich enige tijd geleden voordeed in buurland Guyana, waarbij de toenmalige oppositie eveneens aandacht vroeg voor de beperking van hun rechten. Na interventie van de IPU met de leiding van het Guyanees parlement en de oppositieleider, zijn deze verschillen en tekortkomingen succesvol rechtgetrokken. 

IPU wil in dialoog treen met oppositie en Assembleevoorzitter

De secretaris-generaal deed een beroep op Duarte Pacheco, president van de IPU, om deze serieuze kwestie van haar lidstaat Suriname, nader te onderzoeken en in dialoog te treden met de parlementsvoorzitter en de oppositie, ten einde verbetering te brengen in de uitvoering van de werkzaamheden van haar leden. De secretaris-generaal pleitte er eveneens voor dat indien er geen verandering komt, deze kwestie onder de aandacht te brengen van de eerstvolgende Governing Council van de organisatie. Hiervoor zal Suriname eventueel ook een officiële klacht indienen. 

‘Ik zal in conclaaf treden met de voorzitter van het parlement in Suriname en het belang van de democratie bespreekbaar maken, waarbij de relatie tussen regering en oppositie te allen tijde bevorderd moet worden. We rekenen op een positief dialoog in voordeel voor alle partijen’’, voegde IPU’s president Pacheco eraan toe. 

Bouva gaf tot slot aan dat hij geloof heeft in de kracht en inspanningen van deze grote internationale organisatie, om democratie, dialoog en vrede te bevorderen en kijkt daarom uit naar de positieve ontwikkelingen in dit kader.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: