Covid-maatregelen hebben veel weg van willekeur

Wat is er toch aan de hand met de door de gezondheidsautoriteiten vastgestelde Covid-maatregelen? Waarom worden bepaalde maatregelen in het leven geroepen, wat zijn de beweegredenen en hoe logisch of juist niet logisch zijn ze? Neem nu de aanvang- en eindtijd van de dagelijkse avondklok, of het gesloten houden van de gesloten markten. 

Volgens velen in de samenleving ontbreekt het aan enige logica. Men begrijpt veel maatregelen niet. Ze worden genomen, op vooral instigatie van het zogenoemde Outbreak Managementteam, maar het ontbreekt aan transparantie, aan heldere uitleg naar de samenleving toe, de besluiten worden gewoon genomen. Zo voelt het althans voor veel burgers, juist omdat bepaalde maatregelen onvoldoende inhoudelijk worden beargumenteerd, uitgelegd.

Waarom avondklok vanaf zes uur?

Zo begrijpt men niet waarom de avondklok nu gedurende twee weken, iedere dag, aanvangt om zes uur. Waarom zes uur? Waarom niet om zeven uur, of acht uur? Het tijdstip van zes uur lijkt willekeurig te zijn gekozen. Inmiddels heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in gesprek met Dagblad Suriname laten weten, dat het gaat om het verminderen van contact en dan maakt het volgens hem wel degelijk uit of je een avondklok om zes uur of om zeven of acht uur laat ingaan. Maar, ook deze uitleg zal door weinigen in de samenleving worden begrepen.

‘Markten leven Covid-maatregelen niet na’

Dat geldt ook voor het besluit van de zogenoemde ‘gesloten’ markten nog gesloten te houden. Ook dat besluit wordt door weinigen begrepen, immers, volgens velen is het juist de Centrale Markt waar het veilig is, waar de Covid-maatregelen worden nageleefd. Daarenboven, aldus burgers, zijn grote winkelbedrijven wel geopend, terwijl dat ook gesloten ruimten zijn.

Nu hebben de gezondheidsautoriteiten juist voor een risicovolle situatie gezorgd, door de standhouders de straat op te sturen. Zij vormen nu een bron voor verspreiding van het Coronavirus.

Iedereen die in de stad is ziet de chaotische situatie voor en rond de Centrale Markt, waar standhouders nu op straat, in regen en wind, hun producten proberen te verkopen. Van het inachtnemen van de Covid-maatregelen lijkt daar dus geen sprake te zijn. En dus reageert de doorsnee burger: in de Centrale Markt is het toch veiliger? Maar, nee hoor. Volgens minister Ramadhin worden de Covid-maatregelen dus niet nageleefd binnen de Centrale Markt en daarom blijft die vooralsnog gesloten voor het publiek. De maatregelen worden wel in acht genomen binnen de grote winkelbedrijven, zo zegt de minister. Kortom, de burger zegt dit, en de bewindsman zegt dat en ondertussen begrijpt die burger het niet.

‘Gun mensen een kopje koffie op het terras’

En wat te denken van de horeca? Waarom wordt die sector zo zwaar getroffen door de Covid-maatregelen? Veel mensen zijn van oordeel, dat bijvoorbeeld de terrassen gewoon geopend kunnen worden. Horeca-ondernemers kennen hun verantwoordelijkheid. Horeca-ondernemers zorgen ervoor dat hun terrassen voldoen aan de protocollen. Waarom dan toch de terrassen gesloten houden, terwijl in vele landen in de wereld, die veel zwaarder zijn en worden getroffen door Covid, mensen weer gezellig kunnen en mogen vertoeven op terrasjes voor een biertje, een gezellige tori of een kopje koffie met gebak. 

Gun mensen dat uitje in deze moeilijke tijd, waarin burgers zich een gevangene zijn gaan voelen binnen een repressief en niet uit te leggen en te beargumenteren systeem van het opleggen van maatregelen om het Covid-virus te kunnen beteugelen. Ga over tot enige mate van versoepeling en kijk niet alleen naar Nederland als het beste jongetje van de klas, maar kijk vooral naar eens die landen in de wereld die over zijn gegaan tot versoepelende maatregelen, ondanks het feit dat er geen daling is van het aantal dagelijks positief geteste mensen. 

Maar nee, de Surinaamse gezondheidsautoriteiten (het Outbreak Managementteam en het ministerie van Volksgezondheid) lijken zich telkenmale te verschuilen achter vooral de ‘alwetende’ WHO, de World Health Organization, terwijl feitelijk tot de dag van vandaag niet vaststaat of alle Surinaamse maatregelen – naast de drie standaard maatregelen: 1.5 meter afstand bewaren, een mond-/neuskapje dragen en de handen goed wassen – helpen of geholpen hebben in de strijd tegen het Coronavirus en de varianten.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: