Bijstelling US$-maximum verkoopkoers door Centrale Bank

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft woensdag 19 mei bekendgemaakt, dat zij de bovengrens van de per 1 maart ingestelde minimum- en maximum verkoopkoers voor de Amerikaanse dollar bijstelt. De bandbreedte van de CBvS voor de Amerikaanse dollar wordt tijdelijk per 20 mei in aanloop naar de overgang op volledig flexibele wisselkoersen als volgt vastgesteld: 

Een minimum verkoopkoers van SRD 14,290 per US-dollar; 

Een maximum verkoopkoers van SRD 21,000 per US-dollar. 

De wisselkoersnoteringen van de euro en andere buitenlandse valuta’s worden door de algemene banken en wisselkantoren vastgesteld aan de hand van de internationale koersnoteringen met inachtneming van de bijgestelde bandbreedte voor de verkoopkoers van de Amerikaanse dollar en een koersmarge van maximaal 2% bij de bepaling van de aankoopkoers. 

Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de vastgestelde maximum verkoopkoers van de Centrale Bank voor de Amerikaanse dollar in het betalingsverkeer is verboden. De maximum verkoopkoers is van toepassing voor de gehele economie. 

De CBvS heeft in samenspraak met de regering vreemde valuta middelen gealloceerd teneinde de valutamarkt te normaliseren. De CBvS attendeert het publiek erop, dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee wisseltransacties mogen worden verricht.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: