SoZaVo-minister Ramsaran installeert Project Steering Committee in kader Affordable Housing Project

Het Project Steering Committee (PSC) is maandag 17 mei door minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) geïnstalleerd. ‘Het Affordable Housing Project (AHP) kan nu in alle voortvarendheid voortgezet worden’, gaf de bewindsman aan. Het PSC wordt voorgezeten door Harish Monorath. 

Onder het AHP-project zullen ruim 3.775 woningen zowel in de kustvlakte als in het binnenland worden opgezet, gerenoveerd en uitgebreid. Ook zal 40% van de woningen toegewezen worden aan alleenstaande moeders door tussenkomt van non-gouvernementele organisaties (ngo’s). De SoZaVo-bewindsman gaf aan, dat met het uitvoeren van het AHP heel veel gezinnen geholpen kunnen worden. ‘Want een goed dak boven uw hoofd hebben, is een basisbehoefte van de mens’, aldus minister Ramsaran.

De PSC moet zorg dragen dat zaken in goede banen worden geleid, dus zaken inzake het AHP zullen continu gemonitord en geëvalueerd moeten worden. Minister Ramsaran zei alle vertrouwen te hebben in het PSC, meer nog omdat het comité uit vertegenwoordigers bestaat van de verschillende ministeries alsook vertegenwoordigers van ngo’s.

Gregory Rusland, coördinator van het clusterteam ‘Woningbouw’ binnen de regering, feliciteerde de aanwezigen met de installatie. Hij is blij dat de minister van SoZaVo Zaken heeft aangepakt, gelet op het feit dat er veel tijd verspild is door de jaren heen. Met de installatie van de PSC kan de trein weer op rails worden gebracht. ‘Er is veel werk te doen, dus we moeten gelijk aan de slag’, sprak Rusland.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: