Asabina (BEP) pleit voor voorwaarden bij uitvoering Herstelplan

Volgens Ronnie Asabina (voorzitter van BEP en parlementslid) moet de realiteit in acht worden genomen door de leiding van het parlement. Ten aanzien van het Herstelplan dat een periode van 3 jaren beslaat over de economie, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, financieel economisch, monetair moeten er randvoorwaarden zijn voor de realisatie van de doelen die beoogd worden met het plan. 

‘Herstelplan moet vertrouwen uitstralen’

Een belangrijk aspect is dat het plan vertrouwen moet uitstralen, dus het parlement in de gelegenheid stellen om diepgaand erover te kunnen discussiëren alvorens het zich hierover kan uitspreken. Asabina is dan ook verbaasd om te horen, dat de coördinator van het plan tijdens een virtuele persconferentie aangaf dat het parlement zo snel mogelijk het plan moet goedkeuren. Hij kan zich niet indenken dat bij een plan van grote importantie en gewicht, men ervan uitgaat dat het parlement zo een belangrijk plan voor land en volk via een Franse slag en sissertje moet worden afgewikkeld. Het is een stukje disrespect naar de samenleving toe.

Hoeveel maanden hebben de regering en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) niet eraan besteedt, om het vervolgens te sturen naar het parlement als grondwettelijk instituut, verantwoordelijk en belast met de controle. Het plan moet worden verheven tot wet en je suggereert als regering dat het parlement zo een document binnen no time moet afhandelen. We moeten serieus met elkaar omgaan in dit land, zegt Asabina. Hij vindt het een lachertje dat de regering zo te werk gaat.

Met betrekking tot het loslaten van de koers zegt Asabina dat hij focust op de randvoorwaarden voor het uitvoeren van het Herstelplan. “Het IMF zal niet meewerken als financiële instelling dat er verschillende koersen worden gehanteerd. Dat is een belangrijke voorwaarde om aan de financiële middelen te komen. De regering heeft getracht de samenleving andere informatie te geven en uiteindelijk hebben ze geen andere keus dan maar naar de pijpen van het IMF te dansen wat de wisselkoers betreft. Onze munt is al tweemaal gedevalueerd en thans is de straatkoers boven SRD 20.” 

‘Regering moet bereid zijn de gaten te dichten’

De bedragen die voorkomen in de sociale paragraaf van het plan voor ondersteuning aan gezinnen, zijn volgens Asabina al reeds achterhaald vanwege de koers die nu al wordt gehanteerd. De koopkracht is geërodeerd en de regering moet beseffen dat bij het loslaten van de koers dat voor consequenties zal zorgen. De regering moet bereid zijn de gaten te dichten, dat is zeer belangrijk. De regering zegt, ‘a volk moes tai bere ma a no moes deh so tak te a volk tai bere tamara a no fen no wan wini’. 

‘De kwetsbaren gaan getroffen worden’

Volgens Asabina gaan de kwetsbaren, de mensen aan de laatste tree van de economie, alleenstaanden, werklozen, eenoudergezinnen, maar ook de kleine zelfstandigen het meest getroffen worden. De middenklasse moet volgens Asabina ook niet vergeten worden. Als je volgens Asabina zaken goed analyseert en de balans opmaakt dan is er bijna geen sprake meer van middenklasse in Suriname. Dus ook aan de middenklasse moet aandacht worden besteed. “Zij zijn de motor van de economie. Als de middenklasse wegvalt, is het gedaan met de economie, want zij zorgen voor de vraag en aanbod in de economie. De randvoorwaarden zijn zeer belangrijk om het herstelprogramma (lees: structureel aanpassingsprogramma) te kunnen uitvoeren”, besluit Asabina. 

De regering moet open, eerlijk en tijdig communiceren met de samenleving. Ook de uitvoeringscapaciteit, de deskundigheid en kennis moet aanwezig zijn om het programma te kunnen uitvoeren. Zonder deze voorwaarden is het water naar zee dragen besluit Asabina.

VP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: