Sookhai van Stg. Beroepsonderwijs voor Commewijne vraagt hulp

Kimberle Sookhai Joseph, penningmeester van stg. BEDUCOM, vraagt het bedrijfsleven steun voor de inrichting van de school te Nieuw-Amsterdam, Commewijne, in het Militair Project aan de Brigadeweg. De stichting heeft zich voorgenomen mee te helpen om de school in te richten, aangezien de financiële middelen van de staat niet toereikend zijn om dit plan te realiseren. De bestemming van het schoolgebouw, dat er al staat en elf leslokalen telt, is een dependance van het NATIN. Hiermee wil het ministerie niet alleen het ondernemerschap stimuleren en arbeidsplaatsen scheppen in de private sector, maar ook bijdragen aan criminaliteits-, werkloosheids- en armoedebestrijding. Bovendien is het voor kansarme studenten vermoeiend en duur om dagelijks te reizen naar de hoofdschool aan de Lachmonstraat voor het volgen van lessen. Overigens is de hoofdschool van het NATIN overbelast, doordat er veel studenten zijn en te weinig lokalen en praktijk faciliteiten. Het schoolgebouw te Commewijne staat er al en bestaat uit elf leslokalen. Voor de opstart in oktober zijn er computers, kopieermachines en schoolmeubilair nodig. Daarom vraagt de stichting het bedrijfsleven hulp, zodat de school kan beschikken over de adequate voorzieningen voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in oktober.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: