Roy Bhikharie: “Kabinet van president in elk district is corruptiegevoelig”

In de optiek van Roy Bhikharie, leider van de Progressief Verheffende Partij (PVP), is het idee van president drikapersad Santokhi om een Kabinet van de President in elk district op te zetten, zeer corruptiegevoelig. In gesprek met Dagblad Suriname benadrukt Bhikharie, dat zo een aanpak niet past binnen een democratische rechtsstaat. “Hiermee intensiveer je de bestuurlijke concentratie in plaats van te werken naar bestuurlijke decentralisatie, en dat is verkeerd en zelfs corruptiegevoeliger. Immers, wie gaat ooit tegen een president, vicepresident of een ander gezagsdrager willen handelen? Mensen hebben broodvrees. Dus zo kan je de informatievoorziening en besluitvorming ook niet meer vertrouwen”, luiden de woorden van Bhikharie.

Hij voert aan, dat bij landsbestuur het verbeteren van het welzijn van elke burger, zowel individueel als collectief, een centraal uitgangspunt vormt. Met welzijn bedoelt de PVP-leider het creëren van gelijke kansen en gelijke mogelijkheden om in alle basis- en groeibehoeftes te voorzien. Dit uitgangspunt is iets waar de districtscommissarissen (dc’s) ook invulling aan kunnen geven. Dat is bovendien tijd-, energie-, en kostenbesparend.

“Een kabinet in elk district is hetzelfde als de werkwijze van Desi Bouterse dupliceren; het wegnemen van controle-instituten.” President Santokhi heeft in de vorige maand reeds een werkruimte in gebruik genomen in Nickerie welke zal dienen als Kabinet van de President. Het ligt in de bedoeling dat elk district zo een kabinet krijgt. De president wil hiermee de districtsontwikkelingen overzien.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: