Donk en Stutgard willen spoedige behandeling mondkapjes hoger beroep-zaak

Na ruim een maand nog niets vernomen te hebben, hebben Karel Donk en Ricky Stutgard dinsdag 11 mei een brief gericht aan de Griffie der Kantongerechten voor het bespoedigen van hun hoger beroep in de tegen de Staat aangespannen zogenoemde mondkapjes-zaak. 

In hun brief stellen beide heren onder andere: ‘Op 24 maart 2021 is in voormelde zaak vonnis uitgesproken door de Kantonrechter in het Eerste Kanton in Kort Geding en hebben wij, middels het deponeren van een verklaring bij de Griffie der Kantongerechten d.d. 6 april 2021 met bijbehorende grieven d.d. 9 april 2021, kenbaar gemaakt dat wij appel aantekenen tegen dit vonnis. Gelet op de aard en de strekking van de vordering in eerste aanleg staat onomstotelijk vast, dat het in deze een zaak betreft waarvan de behandeling en de uitkomst een bepaalde voortvarendheid vereisen.’

Stutgard en Donk benadrukken in de brief hun eigen voortvarendheid in de zaak en stellen, dat zij zich hebben ‘beijverd’ ‘om de bij dit hoger beroep behorende grieven drie dagen na desbetreffende verklaring in te dienen, zodat deze dan ook met een bepaalde mate van snelheid aan de tegenpartij kunnen worden betekend.’

Zij willen dan ook er ‘met spoed een aanvang wordt gemaakt met de behandeling van dit hoger beroep’.

Ondertussen heeft minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maandag 10 mei weer een brief gestuurd naar bedrijven (zie hieronder) om ze ‘te bedreigen met maatregelen indien ze hun personeel niet verplicht laten muilkorfen. Dit ondanks overduidelijk blijkt dat de “positieven” dagelijks toenemen ondanks de maatregelen. Mondkapjes helpen niet, en zijn integendeel schadelijk voor de gezondheid’, zo beweren Donk en Stutgard.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: