Din njang wan lalla

Tijdens een persconferentie in Ocer beklaagden NDP en BEP zich over de gang van zaken tijdens de DNA-vergaderingen. Hun klacht luidde: “We worden behoorlijk beknot in spreektijd in De Nationale Assemblee. De leden krijgen niet genoeg tijd om hun punt te maken, vragen te stellen over tal van issues, of in discussie te gaan. Ook worden onze vragen genegeerd. Er is ook niet genoeg transparantie en aan de informatiestroom schort er ook behoorlijk wat.” Melvin Bouva, die ook bestuurslid is van de Inter Parlementaire Unie, heeft aangekondigd dat hij die organisatie op de hoogte gaat stellen “van die gang van zaken in de DNA”.

Ik volg alle DNA-vergaderingen en kan het niet eens zijn met deze klacht. In eerste instantie zou de heer Bee dit beslist niet toestaan. Deze voorzitter van de DNA komt over als een integer mens. Hij leidt de vergaderingen objectief en is nooit partijdig. Hoewel hij vaak wordt geprovoceerd door een lid van de oppositie, blijft hij rustig en zet hij dit lid op een nette manier op z’n plaats. Kortom de heer Bee is de juiste man op de juiste stoel.                                                                                                       Ik ga ervan uit dat de spreektijden volgens een bepaalde regel van tevoren zijn vastgesteld en dat de DNA daarmee akkoord is gegaan dus is achteraf klagen over beknotten niet terecht. Bovendien zou het getuigen van fatsoen als zo’n klacht eerst bij de voorzitter van de DNA terecht was gekomen of als agenda punt ingebracht. Dan kon er ter plekke wat aan worden gedaan.  Deze oppositie wordt in vergelijking met de oppositie tijdens de regering Bouterse, zeer correct behandeld. Tijdens de vorige regering is de oppositie door de coalitie geschoffeerd, monddood gemaakt, bespot en keer op keer vernederd. De toenmalige voorzitter werkte er keihard aan mee. De oppositie zat er meer voor spek en bonen en toch hebben ze de rug recht gehouden, de tanden op elkaar gezet en doorgezet. De huidige coalitie zal zichzelf nooit verlagen tot dat niveau. En als dat wel het geval is, dan krijgt de huidige oppositie gewoon een koek van eigen deeg.

Ik ben er een groot voorstander van dat coalitie en oppositie goed samenwerken, want dan alleen kunnen er positieve dingen voor het volk worden bereikt. Een oppositie die oprecht en opbouwend bezig is, vragen stelt die een meerwaarde leveren, zal beslist een correcte en respectvolle behandeling krijgen. Maar, een oppositie die destructief en sarcastisch bezig is, de spot drijft, erop uit is om ministers die goed bezig zijn, te laten reshuffelen kortom een oppositie die bezig is in eigen belang, zal niet gerespecteerd worden. Dan zal men er alles aan doen om de ondermijnende trucs, die worden toegepast om deze regering te beschadigen tegen te gaan.

De transparantie en informatie tijdens deze DNA-vergaderingen zijn bijzonder goed. Tijdens de vorige regering zag je de president haast niet. Hij weigerde de vergaderingen bij te wonen en vragen te beantwoorden. Hij voelde zichzelf ver verheven boven de DNA. Men deed wat men wilde zonder verantwoording af te leggen. Er gebeurde zoveel in ’t geniep en men weigerde tekst en uitleg te geven.  En als de oppositie waarschuwde voor foutieve handelingen, werden hun waarschuwingen genegeerd. Hun motto was, ‘wi na bassie, we doen wat we willen en jullie hebben niets in te brengen.’                                                                                                                 Pas tijdens de huidige regering is duidelijk geworden wat er allemaal in ’t geniep gebeurde en hoe dit niet transparante en ondermijnende gedrag het land heeft vernietigd.

De huidige president daarentegen zit de DNA-vergaderingen bij, geeft uitleg, beantwoord vragen, kortom hij geeft aan dat hij niet boven de DNA staat, maar zich juist verplicht voelt om transparant te zijn. Het verwijt van NDP en BEP is dus niet terecht. Juist wat zij fout deden, verwijten ze nu de huidige coalitie. Ze gedragen zich als de awarie domri sa mofo e`lai wirie en toch tegen de coalitie durven zeggen datie fowroe no boen foe njang.

De fractieleden hebben ook gesproken over IMF, het regeringsbeleid, het ontbreken van een sociaal plan, de covid-situatie en covidsteun, volksgezondheid, de motie tegen minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, armoede, de koersen, de devaluatie, de steeds stijgende prijzen voor diensten en goederen.                                      Ze vergeten gemakshalve dat zij zelf de oorzaak zijn van deze ellende en dat deze regering probeert met een lege staatskas het volk toch de broodnodige voorzieningen te geven. De covid-situatie wordt correct met man en macht aangepakt. De trieste toestand van volksgezondheid is het gevolg van het verkeerde beleid van de vorige regering. Die beloofde dat medische zorg gratis zou zijn en dat blijkt nu een zeepbel. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft het volk erop gewezen dat ze in deze ellende zitten omdat ze de NDP-regering de meerderheid hebben gegeven. Dat is gewoon de waarheid, de vorige regering heeft het land in deze ellende gedompeld. Alleen zou het verstandig zijn om in zijn positie op zijn woorden te letten. Want wie een hond wil slaan, vindt gemakkelijk een stok. De tegenpartij zal alles aangrijpen om een reshuffeling te eisen omdat ze erop uit zijn om elke sterke minister die goed werk levert, te verwijderen. Ze zijn erop uit om de sterke spelers uit het regeerteam te verwijderen om zelf vrijspel te krijgen.

Kortom zij zijn zelf debet aan al hun verwijten. Ze blijven deze regering falen verwijten voor fouten die zij hebben gemaakt. Als ze het echt met het volk menen, zouden ze juist blij moeten zijn dat de huidige regering ondanks de grove blunders van de vorige regering, toch probeert het volk te helpen.                                          Beste mensen maak je geen illusie, de NDP zal nooit verantwoordelijkheid nemen voor deze situatie die door hen is gecreëerd en sorry hoeven we ook niet te verwachten van een partij die het beleid heeft gevoerd van neks no fout. Het enige dat de huidige regering kan doen, is op de ingeslagen weg doorgaan en de aanvallen en trucs van de tegenpartij blijven negeren.

Te`joe mekie dedekisie gi trawan, joe egie skin sa finnie didon presie

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: